AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! 13.decembrī Inčukalna Tautas namā būs skatāma dokumentālā spēlfilma "Ievainotais jātnieks" Sestdien, 16.decembrī Deju kolektīvs "VIRŠI" kopā ar deju draugiem aicina uz tradicionālo Vilku mēneša sadancošanās koncertu Svētdien, 17.decembrī Vangažu kultūras namā atklās divas radošās izstādes un notiks koncertuzvedums "Divpadsmit mēneši"

attēls

Pievērs uzmanību! Kā pieteikties NĪN atlaidei 50% par vienu mājokli?

2017-12-01

Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli 2018. gadā, iedzīvotājiem Inčukalna novada domē jāvēršas ar iesniegumu. Atkarībā no personas statusa tur iespējams elektroniski pievienot arī nepieciešamo dokumentu kopijas (invalīda apliecību, izziņu par maznodrošināto personu, uzņēmuma reģistrācijas apliecību u.c.).

Iesniegumu ir nepieciešams lejupielādēt (lūdzu skatīt zemāk), izdrukāt, aizpildīt un nosūtīt pa pastu uz adresi: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns,  Inčukalna novads, LV-2141.

Lai saņemtu iesnieguma veidlapu un to aizpildītu klātienē, jāvēršas domes klientu apkalpošanas centrā (Atmodas iela 4, Inčukalns) vai Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži) pie sekretāres. Darba laiks: pirmdien plkst. 9.00–19.00, ceturtdien plkst. 8.00–18.00, otrdien un trešdien plkst. 8.00–17.00, piektdien plkst. 8.00–14.00. Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00–13.00.

Pārējās NĪN atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Inčukalna novadā” paliek spēkā kā līdz šim:

  • 1) 1., 2. grupas invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 70%;
  • 2) Īpašnieka pirmās kārtas ģimenes locekļiem 1., 2. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
  • 3) Maznodrošinātām personām, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
  • 4) Goda novadniekiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
  • 5) Sabiedriskā labuma organizācijām, kas sniedz pakalpojumus Inčukalna novada iedzīvotājiem, – 50%;
  • 6) Uzņēmumiem, kuru reģistrācijas vieta ir Inčukalna novads, nav nodokļu parādu un nodarbina ne mazāk par 5 Inčukalna novadā deklarētiem iedzīvotājiem. Atlaide par ēkām, kur notiek uzņēmējdarbība (izņemot vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību, azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu). Atlaide 25%.

NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm.

I.Zvirbule, Inčukalna novada nodokļu administratore

Tālr. 67977108, 67995840
 

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam