AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Laiks Satikties! Inčukalna novada svētki no 14.jūlija līdz 16. jūlijam!

Projekti

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

ELFLA

Vangažu tirgus laukuma apkārtnes labiekārtošana

2017

ELFLA

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība aicina potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus uz semināru „LEADER pieeja Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības teritorijā”

2017

ELFLA

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

2017

ELFLA

Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalsta pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

2016

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

ESF

Ir uzsākts ESF projekts sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās

2017

ESF

Inčukalna novada dome kā sadarbības partneris uzsācis dalību projektā “PROTI un DARI!”

2016

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

Pašvaldības projekti

Projektu konkurss „Novadnieki novadam

2017