AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Sestdien, 9.februārī notiks Novada senioru GADA BALLE No 21. līdz 31.janvārim Vangažu un Inčukalna bibliotēkās norisinās "Aizmāršīgo lasītāju dienas" Skolēni var pieteikties ēnu dienas vakancēm portālā www.enudiena.lv

Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skolas direktore: Ieva Kikuste
  • E-pasts: ieva.kikuste@incukalns.lv
  • Tālrunis: 66958609

Izglītības metodiķi mūzikā: Līga Vasiļjeva,Vitalis Kikusts

Izglītības metodiķis mākslā: Ingūna Linde

Adrese: Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
E-pasts: skola.mms@incukalns.lv
, incukalns_ms@inbox.lv
 
 
Aktualitātes
 

18. un 19.janvārī Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņi piedalīsies Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas pūšaminstrumentu spēle - audzēkņu valsts konkursa II kārtā,kas notiks Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Vēlam veiksmi!!!

XII Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē „Trejdegsnis”/”Triple Sun” ir apskatāmi arī IMMS Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu ALEKSA BRIEDE /11/,OSKARS RĀBE /11/,PAULA OGA /10/,KRISTAPS EPALTS /10/,MARTA SILIŅA /9/ darbi. Pateicamies jaunajiem māksliniekiem un skolotājām! No saņemtajiem ~500 darbiem Rīgas Rātsnamā izstādīti 220 bērnu un jauniešu mākslas darbi.

 
Stundu saraksti

Inčukalnā

Vangažos

Noderīga informācija
 
Par skolu
 

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola dibināta 2009. gada 2. novembrī, apvienojot Vangažu Mūzikas un mākslas skolu ar Inčukalna Mūzikas skolu. Skolas direktore - Ieva Kikuste, Izglītības metodiķi mūzikā ir Līga Vasiļjeva un Vitalis Kikusts, bet Izglītības metodiķe mākslā ir Ingūna Linde.
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola veic izglītojošo darbību, lai nodrošinātu mūzikas un mākslas pamatizglītības apguvi. Skola ir akreditēta profesionālās ievirzes pamatizglītības iestāde, kas realizē šādas izglītības programmas:
  • Vizuāli plastiskā māksla 
  • Taustiņinstrumentu spēle- klavierspēle, akordeona spēle
  • Stīgu instrumentspēle - vijoļspēle, ģitāras spēle.  
  • Pūšaminstrumentu spēle - trompetes, trombona, mežraga, eifonija, tenora, alta, tubas flautas, klarnetes spēle. 
  • Sitaminstrumentu spēle

Vēstures fakti

SAISTĪTIE JAUNUMI