AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Sestdien, 16.decembrī Deju kolektīvs "VIRŠI" kopā ar deju draugiem aicina uz tradicionālo Vilku mēneša sadancošanās koncertu Svētdien, 17.decembrī Vangažu kultūras namā atklās divas radošās izstādes un notiks koncertuzvedums "Divpadsmit mēneši"

Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skolas direktore: Ieva Kikuste
  • E-pasts: ieva.kikuste@incukalns.lv
  • Tālrunis: 66958609

Izglītības metodiķi mūzikā: Līga Vasiļjeva,Vitalis Kikusts

Izglītības metodiķis mākslā: Ingūna Linde

Adrese: Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
E-pasts: skola.mms@incukalns.lv
 
 
Aktualitātes

2017. gada rudens jaunumi Mūzikas un mākslas skolā

Rudens krāsaino lapu zelts un siltie saules stari nav varējuši apstādināt mūsu skolas audzēkņu centienus mūzikā un mākslā. Tas iesācies veiksmīgi un radoši!

Jaunajā mācību gadā mūsu skolas audzēkņu pulkam pievienojies prāvs pulciņš zinātkāru pirmklasnieku: 31 mūzikā un 23 mākslā – pianisti, vijolnieki, ģitāristi, pūtēji un mākslinieki, kas kāri tver jaunos skolas iespaidus un emocijas.

Skolas komandai pievienojušies arī jauni skolotāji: Vangažos ģitārists Mārcis Liepiņš, Inčukalnā pianiste Sanita Klešnieks un mākslā gleznotāja Ingūna Linde.

Vangažu Vizuālās plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi jauno mācību gadu uzsāka ar savu klašu mēbeļu restaurāciju. Kompozīcijas stundā skolotājas Ingūnas Lindes vadībā krēsli pārtapa par īstiem mākslas darbiem.

Šogad jau 45. reizi notika starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2017” Čehijā, kurā piedalījās bērni no 83 valstīm. Mūsu skolas audzēkne Karīna Meldere par savu darbu ieguva apbalvojumu. 28. septembrī Čehijas Republikas vēstniecība Rīgas domē rīkoja svinīgu balvu pasniegšanas ceremoniju, kur laureātiem un skolām tika pasniegti diplomi un medaļas. Lielu paldies sakām mākslas skolas skolotājai Marijai Vītolai par veiksmīgu sagatavošanu konkursam. Lai izdodas arī turpmāk!

Pateicoties mūsu skolas skolotājai Līgai Cerai, pagājušā gada pavasarī tika izstrādāts projekts, kura mērķis bija aprīkot divas vizuāli plastiskās mākslas mācību telpas ar mūsdienīgiem vizuālās demonstrācijas līdzekļiem, sekmējot audzēkņu motivāciju un mācību satura apguves kvalitāti. Šis projekts noritēja veiksmīgi, un jaunajā mācību gadā Vangažu Mākslas nodaļas skolotājiem ir iespēja radoši pilnveidot mācību procesu, stundās izmantojot projektoru „Epson EB-1970W”.

Mūzikas nodaļas audzēkņi čakli gatavojas tehniskajām ieskaitēm – cītīgi spēlē gammas un etīdes, skolotāja Jāņa Raslava audzēkņi jau nospēlējuši pirmo mācību koncertu. Pašlaik bērni cītīgi gatavojas Latvijas dzimšanas dienai un katrs gatavo latviešu komponista skaņdarbu, lai novembrī varētu izskanēt plaši svētku koncerti.

Uz tikšanos koncertos un izstādēs!

Ieva Kikuste, direktore,

Līga Vasiļjeva, izglītības metodiķe

Noderīga informācija
 
Par skolu
 

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola dibināta 2009. gada 2. novembrī, apvienojot Vangažu Mūzikas un mākslas skolu ar Inčukalna Mūzikas skolu. Skolas direktore - Ieva Kikuste, Izglītības metodiķi mūzikā ir Līga Vasiļjeva un Vitalis Kikusts, bet Izglītības metodiķe mākslā ir Ingūna Linde.
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola veic izglītojošo darbību, lai nodrošinātu mūzikas un mākslas pamatizglītības apguvi. Skola ir akreditēta profesionālās ievirzes pamatizglītības iestāde, kas realizē šādas izglītības programmas:

Vizuāli plastiskā māksla 
Taustiņinstrumentu spēle- klavierspēle, akordeona spēle
Stīgu instrumentspēle - vijoļspēle, ģitāras spēle.  
Pūšaminstrumentu spēle - trompetes, trombona, mežraga, eifonija, tenora, alta, tubas flautas, klarnetes spēle. 
Sitaminstrumentu spēle

Vēstures fakti