AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Vangažu pilsētas bibliotēkā no 3. līdz 31. augustam būs iespēja apskatīt Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošo izstādi "Dabas dziednīca – purvs". 26. augustā Inčukalna pamatskolai 50 gadu jubileja un absolventu salidojums.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos

PII "Jancis" vadītāja: Kadrija Janisele

Adrese: Smilšu iela 2, Vangaži, LV-2136
Tālrunis: 67995292, 67995278

E-pasts: pii_jancis@incukalns.lv
 
 
Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis” ir septiņas grupas. Divas no tām ar vispārējās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu – kods 0101 11 21, kuru apgūst 49 bērni, bet piecas grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 0101 11 11, kuru apgūst 107 bērni.

Iestādi no 2015.gada 1.septembra apmeklē 156 bērni no pusotra gada vecuma.

Uzņemto bērnu skaits uz brīvajām vietām 2015./2016. mācību gada septembrī ir:

 26 bērni latviešu plūsmas grupās;

 15 bērni krievu plūsmas grupās.

Obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 62 bērni. Visiem 5-6 gadus veciem bērniem tiek nodrošināta obligātā pirmsskolas izglītība.

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem grupās
 • 2008. gads - 1
 • 2009. gads – 33
 • 2010. gads – 28
 • 2011. gads – 40
 • 2012. gads – 31
 • 2013. gads – 21
 • 2014. gads - 2

Iestādes pedagoģiskā procesa prioritāte: nostiprināt, aizsargāt un veicināt bērna emocionālo, garīgo, fizisko un sociālo attīstību.

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi
 • Rudens pasākumi, izstādes par rudens tēmu „Rudentiņš bagāts vīrs”.
 • Mārtiņi un Lielais rudens gadatirgus.
 • Pasākums „Latvija-Tu mīļa man”, izstāde „Es dzīvoju Latvijā”.
 • Ziemassvētku uzvedumi, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas, Mātes dienai veltīti koncerti un izstādes, Izlaiduma pasākumi.

 Piedalāmies vides izglītības programmā „Mammadaba” un makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”

Tā mums iet

Latvijas dzimšanas dienas svētki

Meteņi

Pie mums ciemos Cūkmens

Izlaiduma izrāde Vangažu kultūras namā

Darbinieku izrāde bērniem „Trīs sivēntiņi un vilks”