AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 7.augustā, pl.19.00 pie Inčukalna Vecā pasta notiks džeza koncerts 10.augustā Inčukalna novada kapsētās notiks ekumeniskie kapusvētki

Kontaktu meklēšana

Inčukalna novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000068337, adrese : Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141

Tālrunis +371 67977310, fakss: +371 65507887, e-pasts: dome[at]incukalns.lv

Pašvaldības vadība
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Aivars Nalivaiko Priekšsēdētājs 67977160 67995550 aivars.nalivaiko@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Aivars Nalivaiko Priekšsēdētājs 67977160 67995550 aivars.nalivaiko@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Ludmila Vorobjova Priekšsēdētāja vietniece 67995550 25622590 ludmila.vorobjova@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Ludmila Vorobjova Priekšsēdētāja vietniece 67995550 25622590 ludmila.vorobjova@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 1, Inčukalns
Vangažu pārvalde
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Juris Jakubovskis Pārvaldes vadītājs 65795650 28608445 juris.jakubovskis@incukalns.l
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Izpilddirektors
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Oskars Kalniņš Izpilddirektors 67977381 29432381 oskars.kalnins@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Oskars Kalniņš Izpilddirektors 67977381 29432381 oskars.kalnins@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns

Kanceleja
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Indra Rafelde Kancelejas vadītāja 67977310 26181294 indra.rafelde@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Lolita Sīka Sekretāre 67977310 26446502 lolita.sika@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Jana Bluka Sekretāre Vangažu pārvaldē 67995650 25629232 parvalde@incukalns.lv jana.bluka
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Guna Drinka-Briede Klientu apkalpošanas speciāliste 65505888 66954820 guna.drinka@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Kristīne Siliņa Sekretāre 67977381 25734310 kristine.silina@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Finansu nodaļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Anita Aļļēna Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja 67977472 26358143 anita.allena@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Dzintra Purviņa Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas vietniece 62007415 dzintra.purvina@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Anitra Caica Algu grāmatvede 62205840 anitra.caica@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Aija Dzene Kasiere - grāmatvede 67977415 aija.dzene@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Armands Siliņš Ekonomists 27079977 armands.silins@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Inta Preimane Grāmatvede 67977187 inta.preimane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Nodokļu inspektores
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Ina Zvirbule Galvenā nodokļu administratore 67977108 29197429 ina.zvirbule@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Egita Krūze Nodokļu administratore - kasiere 62205840 egita.kruze@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Ina Zvirbule Galvenā nodokļu administratore 67995840 29197429 ina.zvirbule@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Projektu daļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Margita Līce Projektu vadītāja 67977108 29486755 margita.lice@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns

Juridiskā daļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Edgars Ozols Jurists edgars.ozols@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Karina Saukāne Juriste 67977301 karina.saukane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads
Indra Hofmane Juriskonsults personālvadības jautājumos 67977278 26361288 indra.hofmane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Vidaga Daniševska Juridiskās daļas vadītāja 67977476 25766474 vidaga.danisevska@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Būvvalde
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Mārtiņš Hofmanis Būvvaldes vadītājs 67977232 29268682 martins.hofmanis@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns.
Aivars Struka Būvinspektors 67977232 aivars.struka@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Sintija Veinberga Zemes ierīkotāja 62007232 26663506 sintija.veinberga@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns

Aivars Struka Būvinspektors 67977232 aivars.struka@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Sintija Veinberga Zemes ierīkotāja 62007232 26663506 sintija.veinberga@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Mārtiņš Hofmanis Būvvaldes vadītājs 67977232 29268682 martins.hofmanis@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži.
Sociālais dienests
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Zinaīda Gofmane Sociālā dienesta vadītāja 67977466 26463106 zinaida.gofmane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
socdienests@incukalns.lv
Atmodas iela 2a, Inčukalns
Karīna Vēgnere Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem 67977466 26621060 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas 2a, Inčukalns
Jolanta Veselova Sociālā darbiniece 67977466 26621060 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas 2a, Inčukalns
Uģis Lapiņš Sociālais darbinieks 67977466 26621060 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 2a, Inčukalns
Marina Čerkaskaja Sociālās palīdzības organizatore 67977466 26621060 marina.cerkaskaja@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 2a, Inčukalns
Valda Rozīte Psiholoģe 29114202 valda.rozite@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Vangaži, Parka iela 2
Eva Lukjanska D/C “Sarma” sociālā darbiniece 67977102 dc.sarma@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 1, Inčukalns
Inese Strauta D/C “Gauja” sociālā darbiniece 67977966 dc.gauja@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Ciemats "Gauja", Centra 6
Aija Mukāne Īres māja ar sociālajiem dzīvokļiem, pārzine 26198862 iresmaja@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Gaujaslīču 3, ciemats "Gauja"
Sņežana Marina Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Vangažos 67995140 28645651 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Ināra Kalniņa Vecākā sociālā darbiniece Vangažos 65795140 29465344 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Zinaīda Gofmane Sociālā dienesta vadītāja 67977466 26463106 zinaida.gofmane@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Zane Ūtēna Sociālā darbiniece Vangažos 67995140 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Sociālās palīdzības organizatore 67995140 socdienests@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Sabiedriskās attiecības
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Mārtiņš Pozņaks Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs (Pašvaldības izdevuma "Novada Vēstis" redaktors) 28328282 20271787 martins.poznaks@incukalns.lv
Aila Ādamsone Sabiedrisko attiecību speciāliste 28440160 aila.adamsone@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Bāriņtiesa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Iveta Kokina Bāriņtiesas priekšsēdētāja 67977248 29424944 iveta.kokina@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas 4, Inčukalns
Dzimtsarakstu nodaļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Jautrīte Siliņa Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 65795150 29994556 jautrite.silina@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvalde
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Māris Onskulis Dzīvojamā fonda pārvaldnieks 62005497 26374223 maris.onskulis@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Meža iela 1, Vangaži
Bibliotēka
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Vija Onskule Bibliotekāre 67977473 vija10@inbox.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4
Vineta Bordāne Filiālbibliotēkas vadītāja 67995502 biblio@vangazi.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Jeļena Ozoliņa Inčukalna novada bibliotēkas vadītāja 67977473 jelena.ozolina@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads
IT speciālisti
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Imants Tučs IT speciālists 28374804 imants.tucs@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Jevgēnijs Sergejevs IT speciālists 28374804 it@incukalns.lv, jevgenijs.sergejevs
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Pēteris Caics IT speciālists 29504256 peteris.caics@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Meža iela 1, Vangaži
Pašvaldības ēku un teritoriju apsaimniekošanas daļa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Arnis Uzuliņš Ēku un teritoriju apsaimn. daļas vadītājs 29453100 arnis.uzulins@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Sagādnieks
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Gunārs Ozoliņš Autovadītājs - sagādnieks 27801004 gunars.ozolins@incukalns.lv
Apmeklētājus pieņem:
Atmodas iela 4, Inčukalns
Kapu pārraudzība
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Velta Luce Kapu pārraudze Inčukalnā 29375462 @

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU