AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Vangažu pilsētas bibliotēkā no 3. līdz 31. augustam būs iespēja apskatīt Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošo izstādi "Dabas dziednīca – purvs". 26. augustā Inčukalna pamatskolai 50 gadu jubileja un absolventu salidojums.

Vakances

Inčukalna pamatskola meklē "Mazās skoliņas" (6-gadīgie pirmsskolnieki) skolotāja palīgu pastāvīgam darbam uz pilnu slodzi.

 • Interesants darbs ar lieliskiem bērniem draudzīgā kolektīvā.
 • Atalgojums EUR 495,00 pirms nodokļu nomaksas.
 • Darba laiks no 8.00 - 17.00, Inčukalnā, Zvaigžņu ielā 2
 • Zvanīt direktoram Kasparam Kirim mob.28451134.
 • CV līdz 27.08.2017 sūtīt uz e-pastu: kaspars.kiris@incukalns.lv

Inčukalna novada dome reģ. nr.90000068337 aicina darbā Inčukalna novada Vangažu kultūras nama vadītāju uz nenoteiktu laiku


Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība kultūras vadībā, mākslā, kultūras vai kultūrizglītības darbā, vai šīm jomām radniecīgā specialitātē;
 • praktiskā pieredze darbā kultūras vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā vai  mākslinieciskā jomā pēdējo 3 gadu laikā;
 • teicamas organizatoriskās, komunikācijas un saskarsmes prasmes, strādājot individuāli un komandā;
 • iniciatīva un radoša pieeja darbam;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
   

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu paaudžu pieprasījumam atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus Vangažu pilsētā;
 • izstrādāt un vadīt ar kultūras jomu saistītus radošus projektus;
 • nodrošināt kultūras nama darbinieku un amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību;
 • sastādīt kultūras nama budžeta projektu un nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • izstrādāt priekšlikumus novada kultūras dzīves veidošanai;
 • plānot kultūras pasākuma norises, sastādīt kultūras pasākumu plānu mēnesim, ceturksnim, gadam;
 • nodrošināt pašvaldības mājas lapā un novada avīzē aktuālu informāciju par kultūras norisēm kultūras namā;
 • nodrošināt kultūras nama saimniecisko darbību – veikt lietošanā esoša inventāra, tērpu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu, jaunu tērpu, saimniecisko materiālu un inventāra iegādi budžeta ietvaros;
 • saimniecisku jautājumu risināšana kultūras nama ēkas uzturēšanai;
 • piesaistīt papildu investīcijas no valsts institūcijām, Eiropas Savienības, privātiem fondiem pasākumu organizēšanai.

Piedāvājam:

 • radošu, interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta: Vangažu kultūras nams, Gaujas iela 12, Vangaži, Inčukalna novads.

Dokumenti, kurus pretendentam jāiesniedz konkursa komisijai: iesniegums, pretendenta aptaujas anketa, motivācijas vēstule, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas  un Vangažu kultūras nama attīstības redzējums (līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā; burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12).

Dokumentus iesniegt vai nodrošināt to iesūtīšanu līdz 2017. gada 20. augustam ieskaitot:

 • Iesniedzot Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.
 • Nosūtot uz e-pastu: dome@incukalns.lv ;
 • Nosūtot pa pastu: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.  

Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Tālrunis uzziņām: 67977278.