AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Aicinām Inčukalna novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā par Administratīvi teritoriālo reformu, tā ir pieejama www.incukalns.lv, sadaļā "APTAUJAS" Aptauja ir pagarināta līdz 22.maijam! 18.maijā Aleksandra parka estrādē notiks 10.Inčukalna Deju svētki

Vakances

Inčukalna novada dome izsludina pieteikšanos uz Juridiskās daļas jurista/es amatu
 

Prasības pretendentiem:

 • Otrā līmeņa profesionāla augstākā izglītība tiesību zinātnē (vēlams maģistra grāds tiesību zinātnē);
 • Pieredze jurista specialitātē vismaz divi gadi;
 • Praktiskā pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē;
 • Latviešu valoda augstākajā līmenī;
 • Pieredze personas interešu pārstāvībai tiesās un citās valsts un pašvaldību institūcijās;
 • Spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
 • Labas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • Zināšanas administratīvajā procesā, civiltiesībās, pašvaldību tiesībās, fizisko personu datu aizsardzības tiesībās un lietvedībā;
 • Spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un pastāvīgi plānot savu darba procesu;
 • Spēja analizēt un piemērot spēkā esošos normatīvos aktus;
 • Prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, u.c.).

Galvenie amata pienākumi:

 • 1. Izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (līgumus, administratīvos aktus, normatīvos aktus u.c. dokumentus), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas darbinieku un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus, tajā skaitā, bet ne tikai par jautājumiem, kas saistīti ar:
 • Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošiem jautājumiem;
 • Komunālo jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošiem jautājumiem;
 • Darba tiesībām;
 • Valsts amatpersonas statusa un interešu konflikta novēršanu;
 • Fizisko personu datu aizsardzību.
 • 2. Pārstāvēt Inčukalna novada pašvaldību tiesvedības procesos, sagatavot tiesvedības dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai sagatavot prasības pieteikumus, tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus, paskaidrojumus un iebildumus, pilnvaras un citus dokumentus iesniegšanai tiesu instancēs;
 • 3. Nodrošināt un pilnveidot pašvaldības tiesvedības uzskaiti un kontrolēt kompetencē esošo tiesas nolēmumu izpildi;
 • 4. Sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem;
 • 5. Sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai komiteju un domes sēdēs un izskatīt nozares speciālistu sagatavotos lēmuma projektus;
 • 6.Piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu un domes sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam.
 
 

Darba vieta: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141

Darba laiks: normālais darba laiks (40 stundas nedēļā)

Darba alga: bruto EUR 1287,- mēnesī

Piedāvājam:

 •  atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 •  profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
 •  sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšana pēc viena gada nostrādāšanas.

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: dome@incukalns.lv ar norādi „Jurists” vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna nov.) līdz 2019. gada 28.maijam plkst. 17.00.

Tālrunis uzziņām 67977278.

 Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti.


 
Inčukalna novada PII ”Minka” vakance

Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāde “Minka”, Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna novads, t.67977395,

Reģ. Nr. 90000068337, aicina darbā uz nenoteiktu laiku pirmsskolas izglītības skolotāju.

 • Darba uzsākšanas laiks 2019. gada 1.septembris,
 • alga par 0,85 slodzi EUR- 697,00

CV sūtīt uz e- pastu- minka.pii@incukalns.lv