AKTUĀLI

>>> Veiksmīgu nedēļu! nčukalna novada dome un komunālo pakalpojumu sniedzēji aicina iedzīvotājus uz tikšanos: 24.05.2018. plkst. 19.00 – Inčukalnā, Inčukalna tautas namā 30.05.2018. plkst. 19.00 - Vangažos, Vangažu kultūras namā 31.05.2018. plkst. 19.00 - Gaujā, PASAM „Gauja” zālē Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas Vijoles spēles klases audzēkņi aicina apmeklēt draudzības koncertu!

Darba kārtība kārtējai sēdei

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko likumā noteiktā kārtībā sasauc domes ārkārtas sēdi 2018.gada 25.maijā, plkst. 10.00 – Inčukalna novada Vangažos, Meža ielā 1