AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Darba laiki Inčukalna novada domē 2017.gada jūnijā: 22.jūnijā no pl.8.00-12.00 un no pl.13.00-16.00; 23.jūnijā - dome slēgta. Priecīgus Līgo svētkus! Piektdien, 23. jūnijā Inčukalna estrādē tiks organizēta Jāņu nakts balle! Priecīgus un līksmus LĪGO svētkus!

Deputāti

Vārds, uzvārds Amats Kontakti

Aivars Nalivaiko

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Tālruņi: +371 67977160 (Inčukalnā),
+371 67995650 (Vangažos)

Ludmila Vorobjova

Novada domes priekšsēdētāja vietniece

Tālruņi: +371 67995550, +371 25622590
E-pasts: ludmila.vorobjova@incukalns.lv

Arvīds Blaus

Deputāts

Tālrunis: +371 29244106
E-pasts: arvids.blaus@incukalns.lv

Ivo Bernats

Deputāts

Tālrunis: +371 29610088
E-pasts: ivo.777@inbox.lv

Modris Jaunups Deputāts
Tālrunis: +371 29218221
E-pasts: modris.jaunups@incukalns.lv

Alda Freimane

Deputāte

Tālrunis: +371 26426951
E-pasts: alda.freimane@incukalns.lv

Māris Keišs

Deputāts

Tālrunis: +371 26526154
E-pasts: maris.keiss@incukalns.lv

Anete Šica

Deputāte

Tālrunis: +371 26310091
E-pasts: anete.sica@incukalns.lv

Ivans Gavrilovs

Deputāts
Tālrunis: +371 22353122
E-pasts: sergejs.gorcinskis@incukalns.lv

Jānis Liepiņš

 Deputāts
Tālrunis: +371 29421898
E-pasts: janis.liepins@incukalns.lv

Jana Bunkus

Deputāte

 

Pāvels Kondrahins

Deputāts

 

Sandis Kalniņš

Deputāts  

Līga Neimane

Deputāte
 
 
Sandra Rozīte
Deputāte
 
 

Domes sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā plkst. 14.00

Komunālo jautājumu komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00

Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā otrdienā plkst.13.00

Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā trešdienā plkst.14.00

Finanšu komitejas sēde notiek katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 14.00

Domes un komiteju sēdes notiek Vangažos, Meža ielā 1.