AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Sestdien, 16.decembrī Deju kolektīvs "VIRŠI" kopā ar deju draugiem aicina uz tradicionālo Vilku mēneša sadancošanās koncertu Svētdien, 17.decembrī Vangažu kultūras namā atklās divas radošās izstādes un notiks koncertuzvedums "Divpadsmit mēneši"

Iepirkuma procedūras

Publikācijas datums

Nosaukums

ID Numurs

Publicēja

Informācija par iepirkumu

Informācija par rezultātu

29.11.2017

Metu konkurss: "Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas un bibliotēkas pārbūve"

IND 2017/31

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

 

27.06.2017

Elektroenerģijas iegāde Inčukalna novada pašvaldības un tās iestāžu un uzņēmumu vajadzībām

IND 2017/19

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pretendenta jautājums un atbilde Nr.1

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

15.02.2017

Inčukalna novada domes darbinieku veselības apdrošināšana

IND 2017/3

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pazinojums par rezultātiem IUB mājaslapā

Paziņojums par rezultātiem

30.12.2016

Būvprojektu izstrāde Inčukalna novada ielu pārbūvei un autoruzraudzībai būvdarbu laikā

IND 2016/45

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums IUB mājaslapā

Paziņojums par rezultātiem

30.10.2016

Būvprojektu izstrāde Inčukalna novada ielu pārbūvei un autoruzraudzībai būvdarbu laikā

IND 2016/42

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums par izbeigšanu

20.09.2016.

Metu konkurss: "Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas pārbūves meta izstrāde

IND 2016/40

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pretendenta jautājums un atbilde Nr.1

Atbildes Nr.1 pielikums

Paziņojam, ka metu konkursā “Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas pārbūves meta izstrāde”, identifikācijas Nr. IND 2016/40, ir iesniegts 1 (viens) meta piedāvājums ar devīzes atšifrējumu. 2016.gada 5.decembrī, plkst.12:00, Inčukalna pagastā, Atmodas ielā 4, 2.stāvā notiks devīzes atšifrējuma atvēršanas sanāksmes sēde.

Paziņojums par konkursa izbeigšanu bez rezultātiem

07.07.2016.

Pārtikas produktu piegāde Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādēm

IND 2016/35

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Nolikums

Paziņojums par rezultātiem

20.06.2016.

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Inčukalna novada Inčukalna pamatskolā

IND 2016/34

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

Paziņojums par rezultātiem

13.06.2016.

Degvielas iegāde Inčukalna novada domes vajadzībām

IND 2016/33

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pretendenta jautājums un atbilde Nr.1

Nolikuma precizējums

Paziņojums par rezultātiem

07.06.2016

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Inčukalna novada Vangažu vidusskolā

IND 2016/31

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pretendenta jautājums un atbilde Nr.1

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

Paziņojums par rezultātiem

10.02.2016 Inčukalna novada domes darbinieku veselības apdrošināšana IND 2016/3 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums par labojumiem_2

Nolikums ar labojumiem_2

Pazinoņojums par rezultātiem IUB
09.10.2015 Inčukalna novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana IND 2015/29 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums par rezultātiem

Paziņojums par rezultātiem IUB

02.10.2015 Pārtikas produktu piegāde Inčukalna novada pašvaldības aģentūrai SAM „Gauja” IND 2015/28 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums par pārtraukšanu
27.08.2015 Inčukalna novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana IND 2015/26 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Atbildes uz Pretendentu jautājumiem Nr.1

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums par iepirkuma iesniegšanas pagarinājumu

Paziņojums par pārtraukšanu

Paziņojums par pārtraukumu IUB

17.06.2015. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana PASAM „ Gauja” Nr. IND 2015/19 8.7. Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337 Nolikums

 Paziņojums par Rezultātiem

10.02.2015

Pārtikas produktu piegāde Inčukalna novada pašvaldības aģentūrai SAM "Gauja"

IND 2015/1

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums
 

02.12.2014

Inčukalna novada domes darbinieku veselības apdrošināšana

IND 2014/28

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Rezultāts IUB mājaslapā

14.08.2014

Saimniecības, celtniecības materiālu un darbarīku iepirkums Inčukalna novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām.

IND 2014/19

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

 

30.07.2014

Zupas pagatavošana Inčukalna novada sociāli mazaizsargāto un mazturīgo personu atbalsta zupas virtuvei

IND 2014/18

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Nolikums

Paziņojums par Rezultātiem

12.06.2014

Elektroenerģijas iepirkums Inčukalna novada pašvaldības un tās iestāžu un uzņēmumu vajadzībām

IND 2014/16

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pielikums Nr. 2

Skaidrojums par pretendentu jautājumiem

Rezultāts IUB mājaslapā

14.04.2014

Inčukalna novada domes valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana IND 2014/7 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337 

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Rezultāts IUB mājaslapā

12.02.2014

Inčukalna novada domes valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana

IND 2014/2 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337  

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Rezultāts IUB mājaslapā

25.01.2013

Inčukalna novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2012/2013, 2013/2014 un 2014/2015. gada ziemas sezonā

IND 2013/1

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337  

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

 Rezultāts IUB mājaslapā

04.12.2012

Atkritumu apsaimniekošana Inčukalna novada administratīvajā teritorijā

IND 2012/22

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337  

Atbildes uz Pretendentu jautājumiem (10.04.2013)

Paziņojums IUB mājaslapā par grozījumiem (18.01.2013)

Paziņojums par termiņa pagarinājumu

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 09.01.2013

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Atkārtots Rezultāts IUB mājaslapā

Atkārtots Rezultāts IUB mājaslapā

Rezultāts IUB mājaslapā

20.11.2012

Inčukalna novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2012/2013, 2013/2014 un 2014/2015. gada ziemas sezonā

IND 2012/20 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337  

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Rezultāts IUB mājaslapā

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337