AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus pārceļ uz 2021.gadu

attēls

Novads. Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguvi derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

0000-00-00

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā.

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži” Reģ.nr. 40003466281

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Derīgo izrakteņu atradne „Lorupe III Meža iecirknis”, Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zemes īpašumā (kadastra nr. 80640070842), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80640070825.

Ziņojuma nosaukums: AS „Latvijas valsts meži” plānotā smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, reģ. Nr. 40003820612, adrese: Ganību dambis 24d, Rīga, LV–1005, tālrunis 27507017.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: 2015.gada 17.jūnijā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.160 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2015.gada 17.augustā. Ziņojums sagatavots 2016.gada 1.jūnijā. No 2016.gada 3.jūnija līdz 2016.gada 3.jūlijam notika ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 20.jūnijā plkst. 17:00 Inčukalna tautas namā (Atmodas iela 1a, Inčukalns). Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2016.gada 14.jūlijā.

Ar ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam