AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 13.septembrī pl.16.00 notiks Gaujas ielas atklāšanas pasākums pie Vangažu Kultūras nama Līdz 30.septembrim var pieteikties pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei bērniem no daudzbērnu ģimenēm

attēls

Novads. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rail Baltica būvniecībai.

0000-00-00

Par lokālplānojuma izstrādāšanu Inčukalna pagasta teritorijas daļā, grozot Inčukalna
novada teritorijas plānojumu.


Inčukalna novada dome 2016.gada 15.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.10, 61.§) ,,Par
lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica būvniecībai – Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu
izstrādes uzsākšanu”.
Lokālplānojuma mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras
objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības uzsākšanai, nosakot dzelzceļa trasei un ar to
funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamo teritoriju un izstrādājot nosacījumus šīs
teritorijas izmantošanai, kā arī integrēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
līnijas Rail Baltica infrastruktūru Inčukalna novada ilgtermiņa teritorijas attīstībā.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Inčukalna novada domes teritorijas
plānotāja. Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Inčukalna novada domē,
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV - 2141, vai sazinoties ar lokālplānojuma
izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju (tālrunis 62007232), kā arī sekojot informācijai pašvaldības
mājas lapā www.incukalns.lv.

Lēmumu un papildus informāciju skatīt šeit

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam