AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus pārceļ uz 2021.gadu

attēls

Novads. Paziņojums par lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā

2016-11-17

Inčukalna novada dome 2016. gada 19. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.16, 15.§) "Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Lokālplānojums tiks izstrādāts Inčukalna pagasta teritorijā, nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā. Lokālplānojuma mērķis ir minētā īpašuma teritorijā veikt grozījumus spēkā esošajā Inčukalna novada teritorijas plānojumā, izmainot teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no transporta infrastruktūras teritorijas (Tr) funkcionālās zonas uz rūpniecības apbūves teritoriju (R). Publiskā apspriešana ir noteikta no 2106. gada 27. oktobra līdz 2016. gada 24. novembrim.

Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.11.2016.
plkst. 18.00 Ceremoniju zālē, Vangažu pārvaldē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna
novadā.

Ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties un priekšlikumus iesniegt Inčukalna
novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalns) un Vangažu pārvaldē (Meža iela 1,
Vangaži), vai elektroniski sadaļas “Attīstība”, apakš sadaļā “Attīstības plānošanas
dokumenti”, kā arī majaslapā http://ej.uz/Gaujas_iela_24_10 no 27. oktobra līdz
2016. gada 24. novembrim.

Lēmumu un papildus informāciju skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja
Inčukalna novada domes
Teritorijas plānotāja
Agnese Jeņina
Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam