AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Inčukalna pagasta "Saulesmētrās"

0000-00-00

Par lokālplānojuma izstrādāšanu Inčukalna pagasta teritorijas daļā, grozot  Inčukalna novada teritorijas plānojumu

Inčukalna novada dome 2016.gada 16.novembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.17, 40.§) ,,Par lokālplānojuma, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Saulesmētrasi” Inčukalna pagastā, Inčukalna noavdā”.

Lokālplānojums tiks izstrādāts Inčukalna pagasta teritorijā, kurā atrodas nekustamais īpašums “Saulesmētras”. Lokālplānojuma mērķis ir minētā īpašuma teritorijā veikt grozījumus spēkā esošajā Inčukalna novada teritorijas plānojumā, izmainot atļauto teritorijas izmantošanu no Publiskās apbūves (P1) uz Jauktas apbūves teritoriju (J).

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Inčukalna novada domes teritorijas plānotāja Rasu Ziediņu. Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV - 2141, vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju (tālrunis 62007232), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv.

Informāciju sagatavoja:
Inčukalna novada domes
Teritorijas plānotāja
Rasa Ziediņa

(67977232)

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam