AKTUĀLI

Laipni lūgti Siguldas novadā! Visu informāciju iespējams atrast tīmekļa vietnē www.sigulda.lv!

attēls

Inčukalns. 25. februārī Inčukalna sporta kompleksā norisināsies Latvijas III kausa posms spiešanā guļus uz reižu skaitu

2017-02-20

NOLIKUMS

2017. gada Inčukalna novada čempionātam  spiešanā guļus uz reižu skaitu III Latvijas kausa posms

1. Vieta un laiks

Sacensības notiks Inčukalna sporta kompleksā 2017.gada 25. februārī Inčukalnā Zvaigžņu ielā 2a.

 • 10:00 – 11:30 dalībnieku svēršanās;
 • 12:00 sacensību sākums.

2. Mērķis un uzdevumi

 • Spēka vingrinājumu popularizācija Latvijā un Inčukalna novadā.
 • Inčukalna novada kausa ieguvēju komandām un individuāli noskaidrošana
 • Sacensību organizācijas pilnveidošana, turpmāko sacensību organizēšanai Latvijas Republikas mērogā.

3. Sacensību vadība

Sacensības organizē Biedrība „Spēka Pasaule” sadarbībā ar Inčukalna novada domi un Latvijas pauerliftinga federāciju.

 • Sacensību direktors: Didzis Lapiņš (tālrunis: 26432026)
 • Sacensību galvenais tiesnesis: Andrejs Rožlapa (starptautiskā II kategorija)

4. Sacensību noteikumi

 • Sacensībās piedalās visi oficiāli pieteikušies Latvijas Republikas sportisti un komandas, kā arī citu valstu komandas, sporta klubi. (Ārvalstu komandas dalās sporta klubos, vai pilsētās, kurtas viņi pārstāv, nevis kā valsts);
 • Dalībniekiem ir atļauts izmantot IPF klasiskās trīscīņas noteikumos apstiprināto ekipējumu;
 • Dalībnieki startē triko vai elastīgajās īsajās biksēs un vienkrāsainos T – kreklos;
 • Sacensību atklāšanas un noslēguma parādē sportisti iziet sporta formās;
 • Sacensības norisinās pēc IPF noteikumiem, līdz ar to vingrinājumu izpilde notiek atbilstoši šiem noteikumiem;
 • Juridiskā persona (organizācija), vai fiziska persona, kura deleģējusi sportistu uz sacensībām, uzņemas pilnīgu atbildību par startējošā sportista veselības stāvokli sacensību laikā.(Saskaņā ar MK Nr. Nr. 195 no 2006.g. 14 marta prasībām);

5. Vingrinājumu izpildes noteikumi

 • Dalībniekam uz stieņa tiks uzlikts svēršanās laikā uzrādītais personīgais svars, (sievietēm puse no personīgā svara) kurš tiks noapaļots līdz apaļiem kilogramiem. uz augšu. Piemērs - svēršanās 80kg – uz stieņa 80kg, svēršanās 80,1 kg – uz stieņa 81 kg;
 • Dalībnieka kājām pilnībā jāatrodas pie zemes uz pilnas pēdas, atļauta neliela kāju kustība atbilstoši IPF noteikumiem vingrinājuma izpildes laikā;
 • Vingrinājuma izpildes laikā aizliegts atraut no galvu, kājas vai dibenu;
 • Vingrinājuma izpildes laikā stienim jāpieskaras krūtīm un bez atsitiena jāsāk kustība augšup;
 • Kustības izpildes beigu fāzē abām rokām jābūt vienādā pilnībā iztaisnotā stāvoklī un stienis jānotur nofiksētā stāvoklī ne mazāk kā uz skaitu: viens;
 • Vingrinājumu drīkst uzsākt pēc centrālā tiesneša signāla “sākt”, savukārt beigt pēc atlēta ieskatiem vai centrālā tiesneša signāla “nolikt”;
 • Aizliegts atpūsties, turot stieni iztaisnotās rokās ilgāk kā uz skaitu: viens-divi-trīs; Pārsniedzot šo laiku, sportists saņem brīdinājumu no centrālā tiesneša. Pie atkārtota brīdinājuma vingrinājuma izpilde tiek pārtraukta.
 • Dalībnieki startē pieaugošā personīgā svara secībā.
 • Ja dalībniekiem kategorijas ietvaros tiek fiksēts vienāds atkārtojumu skaits, uzvara tiek piešķirta sportistam kurš vingrinājumu ir izpildījis pirmais. Absolūtajā vērtējumā uzvar smagākais sportists.

6. Vērtēšana

 • Komandu vērtējumā tiks ņemti vērā 8 labākie rezultāti no jebkura vecuma vai dzimuma grupas, jebkurā svara kategorijā;
 • Ja sakrīt komandu punktu skaits, tad tiek skaitīts pirmo vietu skaits, ja tas sakrīt, tad otro, utt., un ja šāds vietu skaits ir vienāds, tad 8 komandas labāko atlētu uzspiesto reižu summa.
 • Dalībnieki sacentīsies sekojošās grupās un svara kategorijās:
 • Jaunieši (U18): -66kg, -83kg, -105kg,+105kg;
 • Juniori (U23): -66kg, -83kg, -105kg,+105kg;
 • Vīri (OPEN): -66kg, -83kg, -105kg,+105kg;
 • Veterāni 1 (O40): -66kg, -83kg, -105kg,+105kg;
 • Veterāni 2 (O50): -66kg, -83kg, -105kg,+105kg;
 • Veterāni 3 (060): -66kg, -83kg, -105kg, +105kg:
 • Sievietes: -57kg, +57kg;
 • Komandu vērtējums tiks skaitīts pēc sekojošas tabulas (par katru nākamo vietu (pēc devītās) dalībnieks komandai dod vienu punktu):

Vieta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Punkti

12

9

8

7

6

5

4

3

2

7. Apbalvošana

 • Čempionātā tiks apbalvoti, ar diplomiem un medaļām, trīs labākie sacensību dalībnieki pēc sacensību rezultātiem, katrā svara kategorijā jauniešu, junioru, open, veterānu 1, veterānu 2, veterāni 3 un sieviešu grupās.
 • Trīs labākie sportisti absolūtajā vērtējumā jauniešu, junioru, vīriešu, veterānu 1, veterānu 2, veterāni 3 un sieviešu grupās, tiks apbalvotas ar kausiem un balvām.
 • Komandu cīņā ar kausiem, tiks apbalvotas trīs labākās komandas.

8. Finansēšana

 • Visus komandējuma izdevumus sedz juridiska persona (organizācija) vai pats sacensību dalībnieks. Dalības iemaksas, komandām (un individuāli startējošajiem dalībniekiem), ar laicīgi atsūtītiem pieteikumiem, ir EUR 7.00 par katru pieteikto dalībnieku.
 • Komandas un dalībnieki, kas nebūs laicīgi atsūtījušas dalībnieku pieteikumus EUR 15.00
 • Ja nepieciešams rēķins to ir iespējams ģenerēt piesakoties dalībai lapā: piedalies.sp.lv.

9. Pieteikšanās dalībai un dalībnieku atsaukšana

 • Komandu un individuālie pieteikumi izdarāmi līdz 2017. gada 23. februārim (plkst. 24:00);
 • Dalībnieku pieteikumi pēc 2017. gada 23. februāra plkst. 24:00 netiks pieņemti.
 • Ja sacensību maksājumi tiek apmaksāti ar pārskaitījumu pamatojoties uz sistēmas piedalies.sp.lv izrakstītu rēķinu, sacensību dalībniekam, vai komandas pārstāvim jānodrošina lai maksājums tiktu saņemts līdz sacensību sākuma dienai, vai arī sveroties jāuzrāda bankas maksājuma uzdevums. Pretējā gadījumā izrakstītais rēķins tiks anulēts un nepieciešamie maksājumi būs jāveic uz vietas reģistrējoties sacensībām.
 • Komandai ir nepieciešams apmaksāt dalības naudu par visiem pieteiktajiem dalībniekiem uz sacensību dienu.
 • Izņēmuma gadījumā pieteikt vai atsaukt dalību pa tālruni 26536984 (augstākminētajos termiņos).

10. Īpašie nosacījumi

 • Reģistrēties sacensībām (pie svēršanās) iespējams vienīgi uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • Katrai komandai vai individuālajam dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli;
 • Dalībnieki jaunāki par 18g. bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensības;
 • Izcīnītās un nepaņemtās medaļas un kausi netiks uzglabāti pēc sacensību beigām;
  • Piesakoties šīm sacensībām, jūs piekrītat un apņematies ievērot visus federācijas normatīvos aktus, nolikumus vai cita veida dokumentus, kas uz jums attiecas;
  • Piesakoties šīm sacensībām, jūs apzināties, ka sacensībās var ierasties Valsts Sporta Medicīnas centra Antidopinga Nodaļas pārstāvji, kas var no jebkura dalībnieka ievākt nepieciešamos paraugus aizliegtu vielu analīzēm;
  • Piesakoties sacensībām, jūs piekrītat, ka esat iepazinies ar aizliegto vielu sarakstu, kas ir publicēts VSMC Antidopinga nodaļas mājas lapā: antidopings.lv, kā arī piekrītat, ka neko no šī saraksta apzināti lietojis neesat.

Sacensības atbalsta Inčukalns novada dome, Spēka Pasaule un Latvijas pauerlitinga federācija
 

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam