AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

No jūlija noteiktām preču un pakalpojumu grupām ir jāpiemēro Zaļais publiskais iepirkums

2017-07-24

Sākot ar 2017. gada 1. jūliju Zaļais publiskais iepirkums būs obligāti jāpiemēro noteiktām preču un pakalpojumu grupām kā biroja papīram, drukas iekārtām, datortehnikai, ēdināšanas pakalpojumiem, tīrīšanas līdzekļiem, iekštelpu un ielu apgaismojumam, kā arī satiksmes signāliem. To paredz Ministru Kabineta noteikumi par Zaļo publisko iepirkumu.
 

Lai iedrošinātu publiskajos iepirkumos vairāk izmantot videi draudzīgus pakalpojumus un preces, Rīgas plānošanas reģiona (RPR) eksperti Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “GreenS” ietvaros izstrādājuši standartizētu Zaļā publiskā iepirkuma dokumentāciju. Izstrādātie dokumentu paraugi būtiski atvieglos iepirkumu speciālistiem konkursu nolikumu sagatavošanu.
 
Šobrīd speciālisti izstrādājuši tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritērijus noteiktām produktu grupām – ielu apgaismošanā izmantojamajiem gaismas ķermeņiem, datoriem un datorekrāniem ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī transportlīdzekļiem ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi.

 
Aija Zučika, Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” pārstāve: “Viens no iemesliem, kāpēc līdz šim kūtri iepirkumu speciālisti iekļauj videi draudzīgus kritērijus iepirkumos, ir to zināšanu un pieredzes trūkums, lai profesionāli sastādītu iepirkumu specifiskās prasības. Šis ir arī iemesls, kāpēc kā plānošanas reģions uzņēmāmies iniciatīvu izstrādāt tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritērijus, jo tas būtiski atvieglos iepirkumu sagatavotāju darbu. Jāmin, ka specifikāciju izstrādē mēs sadarbojāmies ar vietējām asociācijām un ražotājiem.”
 
Rīgas plānošanas reģiona eksperti publisko iepirkumu kritērijus un vadlīnijas izstrādājuši ne tikai kopā ar nozarēm, bet arī ar citiem starptautiskā projekta “GreenS” partneriem, pielāgojot tos Latvijas situācijai.
 
Rīgas plānošanas reģions atgādina, ka Latvija ir apņēmusies šogad sasniegt Zaļā publiskā iepirkuma īpatsvaru 30% apmērā no visiem publiskajiem iepirkumiem (finansiālā izteiksmē). Zaļais publiskais iepirkums ir viens no Eiropas Savienības vides, klimata un ilgtspējīgas enerģētikas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās pēdējos gados ir kļuvusi par svarīgu nacionāla un reģionāla līmeņa uzdevumu arī Latvijā.

Papildu informācijai:
Aija Zučika, e-pasts: aija.zucika@rpr.gov.lv, tālr.: 67559823
 

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam