AKTUĀLI

Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Vangažu vidusskolas aktualitātes 2017.gada 1.septembrī

2017-09-01

Ir vasaras un rudens mijas laiks. Kā robežstabs šim laikam ir septembris - skolas gada sākums. Mūsu skolas saimes 428 skolēniem un 45 pirmskolas audzēkņiem tas iezīmē  starta līniju  58. darba gada sākumam. 

Šogad skolas gaitas uzsāks 46 skolēni pirmajās klasēs. Skolas dzīvē un zinību pasaulē  tos ievadīs skolotājas Lāsma Kaļābina,  Tatjana Korņeva. Viņiem vēlu saglabāt  prieku un vēlmi  cītīgi mācīties  katru dienu līdz pat 12.klases pavasarim.  Un mūsu kopīgais darbs viņus veidos par labiem cilvēkiem jebkura dzīves mērķa sasniegšanai.

Šī gada   absolventi  ir   iestājušies budžeta grupās gan Latvijas  Sporta Pedagoģijas akadēmijā,  gan Rīgas Stradiņa universitātē,  gan Latvijas Universitātē,  arī Rīgas Starptautiskajā banku augstskolā studēs, 2 absolventi ir izvēlējušie mācības koledžās, lai pēc to beigšanas turpinātu izglītoties  augstākajās mācību iestādēs.

Šogad  31 skolēnam no  9. klasēm jābūt pacietībai, gribas spēka stingrumam, lai pavasarī veiksmīgi  veiktu valsts pārbaudījumus un varētu mācības turpināt mūsu skolā.

12. klasei priekšā ļoti atbildīgs mācību gads - nākotnes profesijas meklējumi, vidusskolas eksāmeni. Viņiem  jau no pirmās dienas jābūt nopietniem, atbildīgiem par savu nākotni.

Jaunajai 10. klasei 20 skolēnu sastāvā  tiks noteikti konkrēti mērķi, kas sasniedzami trijos mācību gados.

Skolas darbs ir cieši saistīts ar vecākiem. Skolas dzīvi, savu bērnu dzīvi  viņi  padarīja krāsaināku, atsaucoties klašu audzinātāju lūgumam, un vadīja stundas, stāstīja par savu profesiju.  To ļoti atzinīgi  novērtēja ikviens šo stundu dalībnieks.

Arī šogad   ar Inčukalna domes   atbalstu ir  izremontēts pārejas gaitenis, vecā korpusa gaitenis.  Tomēr vēl rudenī turpināsies darbs pie pirmskolas āra laukuma iekārtošanas.

Visiem kopā vēlu, lai  draudzīgs smaids, mīļš vārds ir katras dienas sākums!

Vangažu vidusskolas direktore Indra Kalniņa

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam