AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Pievērs uzmanību! Kā pieteikties NĪN atlaidei 50% par vienu mājokli?

2017-12-01

Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli 2018. gadā, iedzīvotājiem Inčukalna novada domē jāvēršas ar iesniegumu.

Tiesības saņemt 50% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas būs NĪN maksātājam, kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu uz 01.01.2018. un kurš ir deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā uz 01.01.2018. – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Inčukalna novadā.

Atkarībā no personas statusa tur iespējams elektroniski pievienot arī nepieciešamo dokumentu kopijas (invalīda apliecību, izziņu par maznodrošināto personu, uzņēmuma reģistrācijas apliecību u.c.). Lūgums pievērst uzmanību, ka NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm!

Iesniegumu ir nepieciešams lejupielādēt (lūdzu skatīt zemāk), izdrukāt, aizpildīt un nosūtīt pa pastu uz adresi: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns,  Inčukalna novads, LV-2141.

VEIDLAPAS

Veidlapa par NĪN nodokļa atvieglojumu piemērošanu fiziskām personām no 2018.gada 1.janvāra

Veidlapa par NĪN nodokļa atvieglojumu piemērošanu juridiskām personām no 2018.gada 1.janvāra

Lai saņemtu iesnieguma veidlapu un to aizpildītu klātienē, jāvēršas domes klientu apkalpošanas centrā (Atmodas iela 4, Inčukalns) vai Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži) pie sekretāres. Darba laiks: pirmdien plkst. 9.00–19.00, ceturtdien plkst. 8.00–18.00, otrdien un trešdien plkst. 8.00–17.00, piektdien plkst. 8.00–14.00. Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00–13.00.

Pārējās NĪN atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Inčukalna novadā” paliek spēkā kā līdz šim:

  • 1) 1., 2. grupas invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 70%;
  • 2) Īpašnieka pirmās kārtas ģimenes locekļiem 1., 2. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
  • 3) Maznodrošinātām personām, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
  • 4) Goda novadniekiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
  • 5) Sabiedriskā labuma organizācijām, kas sniedz pakalpojumus Inčukalna novada iedzīvotājiem, – 50%;
  • 6) Uzņēmumiem, kuru reģistrācijas vieta ir Inčukalna novads, nav nodokļu parādu un nodarbina ne mazāk par 5 Inčukalna novadā deklarētiem iedzīvotājiem. Atlaide par ēkām, kur notiek uzņēmējdarbība (izņemot vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību, azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu). Atlaide 25%.

Atgādinām, ka NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm!

I.Zvirbule, Inčukalna novada nodokļu administratore

Tālr. 67977108, 67995840
 

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam