AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. No 25. līdz 28. martam Ādažu poligonā norisināsies militārās mācības “Iron Spear 2020”, 26.martā kaujas šaušanas vingrinājumi notiks arī diennakts tumšajā laikā Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību.

attēls

Pievērs uzmanību! Kā pieteikties NĪN atlaidei 50% par vienu mājokli?

2017-12-01

Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli 2018. gadā, iedzīvotājiem Inčukalna novada domē jāvēršas ar iesniegumu.

Tiesības saņemt 50% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas būs NĪN maksātājam, kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu uz 01.01.2018. un kurš ir deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā uz 01.01.2018. – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Inčukalna novadā.

Atkarībā no personas statusa tur iespējams elektroniski pievienot arī nepieciešamo dokumentu kopijas (invalīda apliecību, izziņu par maznodrošināto personu, uzņēmuma reģistrācijas apliecību u.c.). Lūgums pievērst uzmanību, ka NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm!

Iesniegumu ir nepieciešams lejupielādēt (lūdzu skatīt zemāk), izdrukāt, aizpildīt un nosūtīt pa pastu uz adresi: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns,  Inčukalna novads, LV-2141.

VEIDLAPAS

Veidlapa par NĪN nodokļa atvieglojumu piemērošanu fiziskām personām no 2018.gada 1.janvāra

Veidlapa par NĪN nodokļa atvieglojumu piemērošanu juridiskām personām no 2018.gada 1.janvāra

Lai saņemtu iesnieguma veidlapu un to aizpildītu klātienē, jāvēršas domes klientu apkalpošanas centrā (Atmodas iela 4, Inčukalns) vai Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži) pie sekretāres. Darba laiks: pirmdien plkst. 9.00–19.00, ceturtdien plkst. 8.00–18.00, otrdien un trešdien plkst. 8.00–17.00, piektdien plkst. 8.00–14.00. Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00–13.00.

Pārējās NĪN atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Inčukalna novadā” paliek spēkā kā līdz šim:

  • 1) 1., 2. grupas invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 70%;
  • 2) Īpašnieka pirmās kārtas ģimenes locekļiem 1., 2. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
  • 3) Maznodrošinātām personām, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
  • 4) Goda novadniekiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
  • 5) Sabiedriskā labuma organizācijām, kas sniedz pakalpojumus Inčukalna novada iedzīvotājiem, – 50%;
  • 6) Uzņēmumiem, kuru reģistrācijas vieta ir Inčukalna novads, nav nodokļu parādu un nodarbina ne mazāk par 5 Inčukalna novadā deklarētiem iedzīvotājiem. Atlaide par ēkām, kur notiek uzņēmējdarbība (izņemot vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību, azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu). Atlaide 25%.

Atgādinām, ka NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm!

I.Zvirbule, Inčukalna novada nodokļu administratore

Tālr. 67977108, 67995840
 

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam