AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

„eTwinning” projekta darba izvērtējums. Garšu laboratorija „Pie Sprīdīša”

2018-01-22

Projektā piedalījās trīs partnerskolas: Vangažu vidusskola (Inčukalna novads), Kusas pamatskola (Madonas novads) un Annas Brigaderes pamatskola (Tērvetes novads).

Ir noslēdzies 6.a klases un latviešu valodas skolotājas Solvitas Vencjunas projekta darbs (2017./2018. m. g. 1. semestris, septembris–decembris). Projekts bija saistīts ar mācību saturu – A. Brigaderes pasaku lugu „Sprīdītis” – un tika realizēts mācību procesā. Skolēni piedalījās projekta īstenošanā, darbojās radoši un iesaistījās projekta idejas attīstīšanā, veiksmīgi veicot visus uzdevumus, kura process atbilst 21. gs izglītībai – salīdzināšana, izvērtēšana, kopīga mācīšanās, starppriekšmetu saikne (digitālās prasmes, dizaina domāšana, sintēze un integrācija, ētiskā domāšana), pieredzes apmaiņa.

Projekta laikā skolēni pilnveidoja tehnoloģiju lietotprasmi – izmantoja dažādus interneta resursus un tiešsaistes rīkus („Skype”, e-balsošana, e-anketa u.c.). Mūsdienās šīs iemaņas kļūst arvien svarīgākas, lai uzlabotu skolēnu izglītības pieredzi un mācīšanos. Skolēni secināja, ka IKT rīki ir labs instruments darba procesā un nākotnē noderīgs rīku kopums, kas palīdz attīstīt dziļāku izpratni. Šīs prasmes ir jāturpina pilnveidot, jo daudz kas vēl nav iepazīts tehnoloģiju pasaulē (un noteikti jāpilnveido angļu valodas zināšanas, jo vairums programmu ir tieši šajā valodā).

Vislielākais plus šī projekta laikā bija mūsu 6.a klases kolektīva sadarbība visos uzdevumos (kolektīvā strādā nevis četri aktīvākie skolēni, bet visi, turklāt cits citu atbalsta, palīdz, dod padomus), kā arī sadarbība ar vecākiem, kolēģiem un partnerskolām.

Interesants projekta uzdevums skolēniem bija veidot lomu spēli (lugas epizodi) no lasītās grāmatas „Sprīdītis” ar ēdienu pagatavošanu, lai reāli piedalītos garšu laboratorijā. Skolēni izvēlējās doties ziemas piknikā „Ciemos pie Meža mātes...”, kur viņi pabija Raganu silā, satika Lutausi, kurš visas dzīvas radības sauca par gardiem kumosiņiem, ēdām Meža mātes pagatavoto meža zupu ugunskurā un darba procesā uzņēmām videoklipu/reklāmas rullīti, kas ir šī projekta gala rezultāts.

Darba procesā bija jūtama daudzveidīga emociju buķete – prieks, zinātkāre, pārsteigums, drosme, stress, bailes, asaras no smiekliem, atbildības izjūta utt. Skolēni secināja, cik grūts un tomēr atbildīgs ir aktieru darbs (pārģērbties vairākas reizes, ar žestiem un mīmiku spēt parādīt dažādas emocijas, atcerēties tekstu, kustēties, sameklēt atbilstošu mūziku). Filmēšanās mežā notika četras piecas stundas, un skolēni brīnījās, ka video tapa 4 minūšu garš, ko citām partnerskolām parādīt.

Secinām, ka radošums un inovācija ir neatņemama daudzu zināšanu un prasmju sastāvdaļa. Radošums ir ļoti piepildošs. Mūsdienās radošums darba procesā tiek uzskatīts par vissvarīgāko kvalitāti, lai sastaptos ar aizvien sarežģītākiem un nenoteiktākiem pasaules izaicinājumiem. Priecājamies, ka šajā projektā piedalījāmies arī mēs un redzējām, salīdzinājām, kā mūsu partnerskolām notiek radošais process.

„eTwinning” pārstāve Ingūna Lipska (pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas projektu koordinatore), izvērtējot paveiktos projekta darbus, paslavēja mūsu skolu par veiksmīgi izveidoto skolēnu videointerviju, ko vēlētos izmantot kā piemēru citām skolām. Iedvesmoja un patika arī skolēnu āra aktivitātes – malači, ka nebaidījāties iet ārpus skolas telpām un īstenot projektu brīvā dabā! Tāpat veiksmīgi esot izmantota starppriekšmetu saikne – latviešu valoda ar informātiku (digitālās prasmes).

Vangažu vidusskola ir saņēmusi „eTwinning” kvalitātes sertifikātu, kas apliecina skolēnu aktivitāti projektā un iesaistīšanos Eiropas skolu sadarbības projektos.

Solvita Vencjuna, latviešu valodas skolotāja

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam