AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Sociālā dienesta informācija par sadarbību ar Invalīdu biedrību

2018-01-23

Pēdējā laikā publiskajā un sociālo mediju vidē ir izskanējusi neobjektīva informācija par Inčukalna novada domes un Sociālā dienesta attieksmi pret biedrību "Inčukalna Invalīdu Biedrību”. Vēlētos sniegt savu skaidrojumu par izskanējušajiem pārmetumiem saistībā ar Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājas Valdas Pavlovičas nekorekti un ne vienmēr pareizi  raksturoto situāciju.

Vispirms jāmin, ka Inčukalna novada pašvaldība kopā ar Sociālo dienestu ir atbalstījusi biedrību „Inčukalna Invalīdu Biedrība” vairāk nekā desmit gadu garumā ir sniegts atbalsts telpu labiekārtošanas jautājumos, tai skaitā ESF līdzmaksājumu veidā, ikgadēji nodrošināts transports dažādiem biedru un viņu atbalstītāju  izbraukumiem, atmaksātas speciālās darbnīcas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piegādāts ēdiens zupas virtuvei. Līdz ar to, nav pamatots apgalvojums, ka Inčukalna novada domei vai Sociālajam dienestam nerūp šī biedrība vai tās biedri.

Jāatzīmē, ka jau kopš  2017.gada 13.jūnija spēkā ir stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.338 par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kur tiek izvirzītas konkrētas prasības šo pakalpojumu sniedzējiem, un kuri precīzi regulē pakalpojumu sniedzēju atbilstības kritērijus. Jaunie noteikumi paredz, ka ikvienam, kas vēlas sniegt sociālos pakalpojumus, jāpārreģistrējas sociālo pakalpojumu reģistrā. Inčukalna novada dome un Sociālais dienests ir valsts institūcijas un mūsu pienākums ir  ieverot LR  likumus un MK noteikumus.

Pērnā gada septembrī, pēc Sociālā dienesta un biedrības ”Inčukalna Invalīdu biedrības” savstarpējā līguma termiņa beigām, Sociālais dienests ir lūdzis Invalīdu biedrībai sagatavot savu piedāvājumu sociālo pakalpojumu sniegšanā mūsu novada teritorijā. Līdz šim laikam no biedrības valdes priekšsēdētājas Valdas Pavlovičas vai pārējiem valdes locekļiem nav saņemta konstruktīva sadarbību veicinoša informācija vai rakstisks pakalpojumu  piedāvājums, kā rezultātā nav iespējams noslēgt jaunu sadarbības līgumu. Līdz ar visu augstāk minēto, nebūtu korekti vainot Sociālo dienestu un novada domi par nevēlēšanos atbalstīt minēto biedrību.

Savukārt sasāpējušā jautājumā par pieprasīto finansējumu ziemas apkurei (granulu iegādei), vēlos skaidri norādīt, ka šobrīd pašvaldības rīcībā nav tiesiski likumīga pamata sniegt šāda tipa finansiālo atbalstu. Vispārpieņemta prakse liecina, ka, lai risinātu šāda tipa saimnieciskos jautājumus, biedrības gan Inčukalna novadā, gan citur Latvijā piesaista ziedojumus, sniedz maksas pakalpojumus, piedalās dažādos projektos, gūst ieņēmumus no darbnīcās izgatavoto izstrādājumu realizācijas un organizē novada iedzīvotājiem pasākumus ar pašvaldības līdzfinansējumu.

Jāmin, ka pēc Lursoft reģistra sniegtajiem datiem, Inčukalna novada administratīvajā teritorijā ir reģistrētas 68 dažās biedrības un nodibinājumi, kā arī sabiedriska labuma organizācijas. Novada domei ir jāstrādā atbilstoši likumdošanai, lai iedzīvotāju nodokļos samaksātā nauda, ņemot vērā normatīvos aktus un aktuālās prioritātes, tiktu likumīgi un aptvertu visplašāko iedzīvotāju pieprasījumu.

Vēlos uzsvērt, ka jautājumi, kuri skar sociāli neaizsargātākās personu grupas vai cilvēkus ar īpašām vajadzībām vienmēr būs daudz jūtīgāki nekā citi, tomēr neuzskatu kas tos ir iespējams risināt lieki sakāpinot emocijas un izplatot neobjektīvu informāciju. Inčukalna novada dome un Sociālais dienests vienmēr būs atvērs ikvienam iedzīvotājam vai biedrībai, kuras vēlas iesaistīties, veidot sadarbību un sniegt savu artavu novadam svarīgos jautājumos, atbilstoši normatīvajiem aktiem iedzīvotāju labā.

Zinaīda Gofmane, Inčukalna novada Sociālā dienesta vadītāja  

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam