AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS - par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

2018-04-24

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu (atbilstoši Ministru kabineta 2 015. gada  13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam) Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam (vai arī „ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu”):

Paredzētās darbības iesnieguma
iesniegšanas datums
11.04.2018.
Paredzētās darbības nosaukums Otreizējo izmantojamo ugunsizturīgo materiālu un
atkritumu sadrupināšana, palielinot apstrādājamā
materiāla apjomu.
Iesniedzējs SIA „REF Minerals”, reģistrācijas Nr.40003967205,
Matrožu iela 15, Rīga, LV-1048.
Paredzētās darbības norises
vietas adrese
Gaujas ielas 24/8, Vangaži, Inčukalna novads
Atrašanās īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā
Neatrodas nevienā no īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām
Atrašanās Rīgas jūras līča
piekrastes aizsargjoslā
Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krastu
kāpu aizsargjoslā
Atrašanās virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslā
Neatrodas nevienā virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslās
Informācija par paredzēto
darbību
Otreizējo izmantojamo ugunsizturīgo materiālu un
atkritumu sadrupināšana, palielinot apstrādājamā
materiāla apjomu palielināšanu līdz 20 000 tonnām
gadā.


Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Lielrīgas
reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam