AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Inčukalna pamatskola: pavasaris kā raibā kaleidoskopā

2018-05-21

Dienas un notikumi virknējas un veido rakstus, kas padara mūsu ikdienu krāsaināku un jaukāku. Mūs iepriecina arī tas, ka maijā beidzot esam sagaidījuši īstu vasaru – laiks kā jūlijā, bet skolā jāiet! Tāpēc ir pavisam vienkārši realizēt darbus, kas aizsākti, strādājot pie „Erasmus+” projekta „Zaļais lietussargs” (Nr. 2016-1-LV01-KA101-022610).

Tieši pateicoties šim projektam, kura ietvaros pieci Inčukalna pamatskolas pedagogi mācījās divos dažādos kursos, esam iesākuši garos starpbrīžus pavadīt laukā un sākuši daudzas mācību stundas vadīt „zaļajā klasē” skolas pagalmā, parkā, mežā un citur ārpus skolas. Projekta gaitā gūta iedvesma skolas koridoru sienu krāsojumam. Projektā mācījāmies uzlabot iekļaujošās izglītības kvalitāti, vairāk domāt par savu apkārtni, saskaņoties ar dabu, veidot savu darba dienu veselīgāku, pavadot vairāk laika ārā.

Mazākajās klasēs pastaigas dienas vidū patīk labāk nekā lielākajās klasēs. Kaut gan šo iniciatīvu atbalstīja arī mūsu skolas padome (vecāki un skolēnu pašpārvaldes locekļi), diemžēl daudziem skolēniem mobilais telefons ir labāks draugs nekā bumba, disks vai āra trenažieri. Mēs, skolotāji, ceram, ka ar katru gadu garie starpbrīži ārā bērniem patiks aizvien labāk, jo, tagadējiem mazajiem paaugoties, vairs nebūs jautājumu par to, kāpēc jādodas laukā.

Aprīļa beigās Inčukalna pamatskolas 9. klase kopā ar trim pedagogiem – direktoru Kasparu Kiri, audzinātājām Zintu Nolbergu un Irēnu Ņikitinu – devās uz sadraudzības pamatskolu Ēsmeē (Ääsmäe Põhikool), Igaunijā. Mūs sagaidīja devītās klases skolēni, ar kuriem mūsējie jau bija tikušies rudenī Inčukalnā. Tika izrādīts tikko uzceltais jaunais skolas korpuss. Piedalījāmies draudzības viktorīnā „Latvijai, Igaunijai – 100”, kurā, jauktās komandās strādājot, skolēni parādīja labas spriestspējas par Latvijas un Igaunijas ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru, sportu, ikdienas dzīvi. Pēcpusdienu pavadījām, spēlējot diskgolfu. Arī „mežakaķa” trases apgūšana bija interesanta. Sekoja vairākas futbola spēles, veiklības stafetes un sacensības. Vakarā, no jauna tikušies ar igauņu devītās klases bērniem, varēja izdejoties vai izrunāties diskotēkā.

Nākamā diena iesākās Tallinā ar komandu lāzerspēli, no kuras spēlētāji nāca paguruši, nosvīduši, bet atmodušies. Tallinas vecpilsētas apskate, pusdienas un tad ceļš mājup, bet gar vienu no lielākajiem Igaunijas ūdenskritumiem – Keilas ūdenskritumu, kas tajā brīdī bija iespaidīgi pārpilns ar ūdeni.

Kopumā daudz pozitīvu iespaidu, veselīga noguruma un fotoattēlu – tā atcerēsimies mūsu braucienu.

Māmiņu dienai veltītais koncerts ir kā atskaite par otrajā mācību pusgadā veikto darbu. Piektdien, 11. maijā, mazo dziedātāju koris, meiteņu un zēnu ansambļi, pūtēju orķestris un mazie tautisko tradīciju uzturētāji dejotāji sniedza prieku savām māmiņām un arī skolotājām. Jau 6. gadu pēc kārtas biedrība „Inčukalna izaugsmei” apbalvoja Inčukalna pamatskolas trīs labākās klases trīs vecuma grupās. Pirmajā vecuma grupā (1.–3. klases) uzvarētāji šogad ir 3.b klase, audzinātāja Antra Upīte. 4.–6. klašu grupā – 4.a klase, audzinātāja Inguna Hokkonena, bet vecākajā grupā – 9.a klase, audzinātāja Zinta Nolberga. Biedrība „Inčukalna izaugsmei” dāvina līdzekļus, ar kuriem apmaksāt transporta izdevumus gada noslēguma ekskursijai, un tas ir lielisks stimuls, lai visu gadu „krātu punktus”, jo kopvērtējumā tiek ņemts vērā: klases vidējais vērtējums, neattaisnotu kavējumu daudzums, klases piedalīšanās ārpusstundu pasākumos un skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs.

Mūsu skolas jautri izkrāsotajos gaiteņos drīz pieklusīs bērnu balsis, bet sāksies kārtējie skolas vides uzlabošanas darbi – trešais stāvs šovasar piedzīvos vislielākās izmaiņas. Arī blakus skolai sporta kompleksā iesākušies stadiona labiekārtošanas darbi. Jau šodien ir zināms, ka septembrī mūsu skolā sāks mācīties vairāk nekā 30 bērnu divās pirmajās klasēs, kuriem būs iespēja apmeklēt arī Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas nodarbības tepat šajās telpās un pagarinātās dienas grupiņu. Mēs turpinām uzņemt jaunus skolēnus visās klasēs – no 1. līdz 9. Esat laipni gaidīti! Sīkāka informācija par skolu un kontakti pieejami vietnē www.incukalnapsk.lv vai „Facebook” profilā „@incukalnapsk”.

Tiekamies septembrī! Skaistu un ogām, sēnēm un pozitīviem iespaidiem bagātu vasaru!

Zinta Nolberga, projektu vadītāja

Kaspars Kiris, direktors

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam