AKTUĀLI

Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Atskats uz pavasara notikumiem Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā

Starp pavasarīgi siltiem saules stariem, starp tikko uzplaukušiem ziedu pumpuriem, galvu reibinošām ievu smaržām un maigi smaržojošiem ābeļu ziediem arī mēs, Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, esam koši un skanīgi izkrāsojuši pavasari ar piedalīšanos daudzos un dažādos pasākumos, koncertos, konkursos un festivālos.

Šajā mācību pusgadā ļoti lepojamies ar Mākslas nodaļas audzēkņu sasniegumiem. Gada nozīmīgākais un nopietnākais pasākums Mākslas nodaļai ir Nacionālā kultūras centra organizētais Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Šā gada tēma: „Grāmatas ilustrācija”. Konkurss norisinājās divās kārtās visās Latvijas mākslas skolās, un tajā piedalījās 103 skolu audzēkņi. Skolās tika gatavotas un ilustrētas dzejoļu grāmatas. Marta beigās 568 veiksmīgāko grāmatu autori tikās fināla kārtā, lai klātienē ilustrētu dzejoļu grāmatiņas.

Valmierā Inčukalna novada MMS pārstāvēja pieci audzēkņi visās vecuma grupās. Lepojamies ar Aleksu Briedi, kura jaunākajā grupā izcīnīja 1. vietu, kā arī ar Poļinu Galkovsku vidējā grupā un Karīnu Melderi vecākajā grupā par iegūto atzinību.

Laureātu apbalvošana notika 27. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pirms šī pasākuma bija iespēja doties ekskursijā pa bibliotēku, kas bija īpašs piedzīvojums gan skolotājām, gan audzēkņiem.

Paralēli konkursam notika iedvesmojošas mākslas skolu audzēkņu veidotu grāmatu izstādes Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Jelgavā.

Vēl viens īpašs notikums, kurā ar panākumiem piedalījās Mākslas nodaļas audzēkņi, bija I starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” par tēmu „Lauku ainava”. Konkursā piedalījās 635 darbi – 79 no Latvijas skolām, pārējie no Lietuvas, Polijas un Rumānijas četrās darbu tehnikās un četrās vecumu grupās. No mūsu skolas ar darbiem startēja audzēkņi 10–12 gadu vecuma grupā, kur 1. vietu un zelta medaļu ieguva Miķelis Teterovskis ar grafikas darbu „Vecā sēta”. Atzinību saņēma Poļinas Galkovskas un Darjas Serebrjakovas gleznojumi. 26. aprīlī Jelgavā notika apbalvošanas pasākums.

Apsveicam jaunos, talantīgos māksliniekus ar veiksmīgu piedalīšanos, un liels paldies skolotājai Ingūnai Lindei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!

21. aprīlī Inčukalna novadā svinēja Mākslas dienas. Šā gada izstādes tēma bija „Tautasdziesma”. Ikviena radoša persona, kura vēlējās piedalīties, varēja pieteikties. Mākslas konkursa tēma bija „Vainags”. Labākie darbi tika izstādīti Mākslas dienu izstādē. Arī mūsu skolas audzēkņu darbi tika augstu novērtēti.

7. maijā Vangažu kultūras nama izstāžu zālē tika atklāta Vangažu Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde „Izkrāsosim pasauli”. Tā būs atvērta skatītājiem veselu mēnesi – līdz 7. jūnijam. Gaidām interesentus!

Arī Mūzikas nodaļas audzēkņi šajā pavasarī iesaistījušies un sevi apliecinājuši daudzos nozīmīgos pasākumos. Šī gada vasarā Latvija piedzīvos lielus svētkus – XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkus –, kuros piedalīsies arī Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris. 15. aprīlī Siguldas 1. pamatskolā izskanēja Rīgas un Pierīgas novada pūtēju orķestru koncerts, kurā bija iespēja dzirdēt Rīgas un Pierīgas novada programmu XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku dižkoncertam, kas notiks 2018. gada 6. jūlijā Rīgā, Esplanādē, kā arī noslēguma koncerta Mežaparkā programmu, kuru varēs noklausīties 8. jūlijā.

Savukārt 23. aprīlī Vangažu vidusskolas mazajā zālē pirmsskolas sagatavošanas grupu bērni ciemojās pie Lotes muzikālajā darbnīcā. Šis pasākums mūsu skolā ir kļuvis par ikgadēju tradīciju. Šogad bērni kopā ar Loti devās ceļojumā pa mūzikas karaļvalsti, kurā iepazinās ar dažādiem mūzikas instrumentiem – klavierēm, saksofonu, vijoli, ģitāru, akordeonu. Bērni varēja kopā ar Loti uzdziedāt un koncerta noslēgumā uzspēlēt Mākslas nodaļas audzēkņu izgatavotos mūzikas instrumentus „ritma orķestrī”.

27. aprīlī Salacgrīvas novada Mūzikas skolā notika III Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss, kurā piedalījās Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Marks Hasners (eifonijs) un Rūdolfs Logins (trompete). Marks ieguva atzinību par lielisku sniegumu konkursā. Abi puiši saņēma pateicības rakstu. Apsveicam dalībniekus un novēlam viņiem vēl daudzus veiksmīgus startus konkursos! Paldies skolotājam Andrim Kikustam un koncertmeistarei Ievai Kikustei par audzēkņu sagatavošanu!

Toties 29. aprīlī Salacgrīvas kultūras namā notika 18. Vidzemes jauniešu kamerorķestru festivāls. Pasākumā piedalījās arī Krimuldas un Limbažu simfoniskais orķestris, kura sastāvā muzicē mūsu skolas audzēkņi Līva Marija Ozola, Kristofers Cers, Renāte Meldere, Jana Rogačova un Valdis Sadovskis.

30. maijā plkst. 17.00 Inčukalna tautas namā un 31. maijā plkst. 16.00 Vangažos notiks gada skaistākais skolas notikums – izlaidums. Šogad Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolu absolvēs 13 audzēkņi mūzikas un mākslas programmās.

Aicinām pieteikties audzēkņus 2018./2019. mācību gadam! Konsultācijas un iestājpārbaudījumi 25. maijā un 4. jūnijā plkst. 14.00–18.00.

Gaidām rudenī pie mums muzikālajā darbnīcā Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā!

Ieva Kikuste, skolas direktore,

Līga Vasiļjeva,izglītības metodiķe mūzikā,

Ingūna Linde, izglītības metodiķe mākslā

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam