AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Vangažu vidusskola: Radām apstākļus izaugsmei

2018-05-29

„Ikviens bērns zināmā mērā ir ģēnijs.” /A. Šopenhauers/

Vangažu vidusskolā ir daudz talantīgu un spējīgu skolēnu, kam ir iedzimta apdāvinātība vai ir augstas darba spējas un sasniegumi dažādos mācību un ārpusstundu pasākumos.

Mācību procesā skolotāji ņem vērā talantīgo skolēnu intereses, piedāvājot paaugstinātas grūtības un viņu interesēm atbilstošas tēmas un uzdevumus. Skolotāji nodrošina talantīgos skolēnus ar papildnodarbībām, konsultācijām, papilduzdevumiem mācību procesa laikā. Skola piedāvā skolēniem attīstīt savas spējas dažādos interešu pulciņos un ārpusstundu nodarbībās.

2017./2018. mācību gadā Vangažu vidusskola sāka īstenot projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Skolēniem ir iespēja apmeklēt papildu konsultācijas angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, dabaszinībās. Skolotāju uzdevumi ir padziļināt skolēnu interesi par mācībām, motivēt pilnveidot savus talantus un, protams, sekmēt viņu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, skolas ārpusstundu pasākumos, interešu izglītības nodarbībās un projektos.

Šogad Vangažu vidusskolas skolēni aktīvi piedalījās skolas, Pierīgas novada, starpnovadu, valsts, atklātās un starptautiskās mācību olimpiādēs. Un mēs varam lepoties, ka mūsu skolēni sasniedza labus rezultātus gan individuāli, gan komandās. Novēlam  mūsu laureātiem turpmāk būt tikpat spējīgiem un radošiem, kā arī visiem skolēniem būt domājošiem un strādīgiem.

Starptautiskā matemātikas konkursa „Ķengurs 2017” rezultāti

Konkursā Latvijā piedalījās 15 895 skolēni, no tiem Vangažu vidusskolā – 36 skolēni.

Skolēns

Klase

Vieta skolā

Vieta Latvijā

Dalībnieku skaits

Artēmijs Ratnieks

2.b

I

114.

2534

Agnija Valtere

3.a

I

247.

2503

Valdis Sadovskis

4.a

I

49.

2478

Oskars Škutāns

5.b

I

80.

1954

Katrīna Naumova

6.a

I

91.

1624

Ērika Bukovska

7.a

I

71.

1230

Karīna Meldere

9.a

I

157.

931

Artjoms Malkovs

11.

I

108.

605

Skolēnu rezultāti valsts olimpiādes

Priekšmets

Skolēns

Kl.

Vieta

Skolotājs

Krievu valoda

Ieva Devjatovska

11.

III

Marina Zlotņikova

Mājturība

Karīna Meldere

9.a

Atzinība

Inga Lījvaka

Skolēnu rezultāti starpnovadu olimpiādē

Priekšmets

Skolēns

Kl.

Vieta

Skolotājs

Angļu valoda

Edgars Leo Miezis

7.a

II

Ilona Ušakeviča

Angļu valoda

Dzintars Seņičevs

7.a

III

Ilona Ušakeviča

Angļu valoda

Renāte Meldere

7.a

Atzinība

Ilona Ušakeviča

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu olimpiādēs

Priekšmets

Skolēns

Kl.

Vieta

Skolotājs

Kombinētā olimpiāde
„Atjautības diena” 

Matīss Šalkovskis 
Valts Ņikiforovs 

Angelīna Čerkasova 
Boriss Konoņenko 

5.a

5.b

III

Iveta Kauliņa

Anastasija Teruņi

Kombinētā olimpiāde
„Atjautības diena” 

Ērika Bukovska 

Renāte Meldere 

Edgars Leo Miezis 
Dzintars Seņičevs 

7.a

III

Ilona Ušakeviča

Angļu valoda „Edelweiss”

Anna Timofejeva

6.c

Atzinība

Anastasija Teruņi

Vēsture

Kristaps Loža

12.

I

Valentīna Čerņeja

Bioloģija

Karīna Meldere

9.a

Atzinība

Ārija Glāzniece

Bioloģija „Homines 2018”

Darja Karīna Baranova

11.

Atzinība

Ārija Glāzniece

Matemātika

Daniels Bunkus

7.a

I

Dace Mālniece

Matemātika

Kārlis Alberts Zeltiņš

5.a

III

Dace Mālniece

Matemātika

Linda Kalniņa

5.a

Atzinība

Dace Mālniece

Matemātika

Ērika Bukovska

7.a

Atzinība

Dace Mālniece

Matemātika

Laura Grīnberga

8.a

Atzinība

Dace Mālniece

Matemātika

Katrīna Naumova

6.a

Atzinība

Tatjana Korņeva

Ķīmija

Karīna Meldere

9.a

III

Vanda Girgensone

Mājturība

Džeina Širina

6.a

II

Inga Lījvaka

Mājturība

Karīna Meldere

9.a

I

Inga Lījvaka

Vizuālā māksla

Karīna Meldere

9.a

I

Inga Lījvaka

Latviešu valoda

Laura Jēkabsone

12.

Atzinība

Baiba Toča

Krievu valoda

Ieva Devjatovska

11.

I

Marina Zlotņikova

Krievu valoda

Daniela Klinta

12.

II

Marija Popazova

Krievu valoda

Everita Makarova

12.

Atzinība

Marija Popazova

Krievu valoda

Ērika Bukovska

7.a

I

Nataļja Filatova

Valentīna Čerņeja, Vangažu vidusskolas direktora vietniece mācību darbā

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam