AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji iepazīst Somijas izglītības sistēmu

Maija beigās astoņpadsmit Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji, deputāti un izglītības jomas speciālisti devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Helsinkiem, lai iepazītu Somijas izglītības sistēmas darbības principus, kas ļāvuši jau vairākus gadus tai ierindoties globālās konkurētspējas novērtējama pirmajās vietās.

Pirmo Latvijas delegācija apmeklēja vispārizglītojošo skolu  Pukinmӓenkaari, kur to laipni uzņēma skolas direktore Leena Hiilos un direktores vietnieks Mikko Kytömӓki. Skolā mācās apmēram 800 skolēnu, tajā ir astoņas speciālās izglītības klases, kā arī viena sagatavošanās klase somu valodā nerunājošiem audzēkņiem. Lai gan skola atrodas Helsinku pilsētas apkaimē, kurai raksturīga negatīva sociālā situācija, tai skaitā salīdzinoši daudz imigrantu, tomēr, pateicoties skolotāju profesionalitātei un entuziasmam, kā arī “pozitīvās diskriminācijas” līdzfinansējumam,  tā veiksmīgi realizē apmācības programmas, kas ļauj gan citas kultūras pārstāvošiem jauniešiem, gan audzēkņiem ar īpašām vajadzībām sekmīgi integrēties vietējā somu sabiedrībā.

Skolā tiek īstenota mācību programma “Skola kustībā” (School on the Move), kur no 4.klases bērni starpbrīžu laikā organizē fiziskas aktivitātes saviem skolas biedriem, tāpat programma paredz, ka mācību process var tikt vadīts dinamiski – audzēkņi var brīvi izmantot telpu gan sēžot vai stāvot pie galda, gan pārvietojoties uz grīdas novietotām mīkstām sēdmēbelēm. Skola ir iesaistījusies Somijas Olimpiskās komitejas iniciētā sporta izglītības programmā, kas sekmē jauniešu iesaisti daudzveidīgas fiziskās aktivitātes. Tādā ziņā var teikt, ka skolu labi raksturo tās simbols – āzis, kas lepni nostājies kalna galā. Īpaši aktīvas diskusijas starp latviešu delegācijas pārstāvjiem un somu kolēģiem izvērsās par pirmskolas izglītību, par skolu apvienošanu, par skolotāju gatavību īstenot mācību programmas saturu ciešā sadarbībā ar saviem kolēģiem. Pēc diskusijām latviešu delegācijai bija unikāla iespēja četru skolas audzēkņu vadībā iepazīt skolas telpas, mācību procesa organizāciju.

Daudzos jautājumus, kas radās diskusiju laikā ar skolas vadību attiecībā uz nacionālo izglītības sistēmas īstenošanu, latviešu pārstāvjiem bija iespēja uzdot Helsinku mēra vietniecei izglītības jautājumos Pia Pakarinen un Helsinku domes Izglītības nodaļas starptautisko lietu nodaļas vadītājai Hanna Björkman. Kopš 2017.gada augusta Somijā tiek ieviesta jauna nacionālās izglītības stratēģija, kas īpaši akcentē skolēnu prasmju pielietošanu praksē, skolotāju kapacitātes stiprināšanu un sadarbības veicināšanu mācību procesa organizācijā, sabiedrības segregācijas procesu novēršanu, nedalot skolas elitārajās un  mazāk novērtētajās, bet dodot iespēju katram jaunietim izglītību iegūt jebkurā no valsts skolām. Diskusijas laikā par nacionālās izglītības stratēģijas ieviešanas izaicinājumiem Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji vēlējās uzzināt vairāk par kritērijiem, kas ļauj novērtēt vai un cik sekmīga ir jaunā izglītības sistēmas stratēģija, par stratēģijas sasaisti ar skolu mācību programmām, kā arī par izglītības finansēšanas kārtību.

Pēc viesošanās Helsinku pilsētas domē Latvijas delegācija apmeklēja divas pirmskolas iestādes. Puotinharju bērnudārzs nodrošina bērnu aprūpi 24h diennaktī un tā tapšanu iniciējuši vecāki, kas strādā maiņu darbu un kuriem atbalsts bērnu pieskatīšanā nepieciešams ārpus tradicionālā darba laika. Tas, ka bērnudārzs nodrošina aprūpi visu diennakti, nebūt nenozīmē, ka vecāki bērnus atstāj uz ilgāku laiku nekā citos bērnudārzos, tieši otrādi - bērni šeit uzturas pat mazāk stundu, salīdzinot ar dienas bērnudārziem. Tā kā Somijā otra oficiālā valsts valoda ir zviedru un 5% Somijas iedzīvotāju runā zviedru valodā, tad arī pirmskolas izglītības iestādes piedāvā iespēju bērniem mācīties zviedru valodā – Sesam ir viens no šādiem bērnudārziem. Interesanti, ka bērnudārzs ir integrēts dzīvojamo ēku kompleksa iekšpagalmā – šī nosacījuma izpilde bija  nepieciešama, lai varētu attīstīt konkrēto nekustamā īpašuma teritoriju. Šobrīd bērnudārza aprūpē ir apmēram simts bērnu, no kuriem 80 bērnudārzā, bet 20 šeit apgūst pirmskolas izglītību.

Nākamā diena bija veltīta Metropolia Universitātes studentu pilsētiņas Arabia iepazīšanai, ko var uzskatīt par koncentrētu radošo nozaru un jaunāko tehnoloģisko risinājumu zināšanu pārneses centru. Studentu pilsētiņas vēsturiskais nosaukums “Arabia” saglabājies no agrākās porcelāna fabrikas, Arabia apkaime pazīstama arī kā tādu zināmu somu zīmolu kā “Fiskars” un “Ittala” mājvieta un tieši šobrīd tā piedzīvo jaunas pārmaiņas – nesen noslēdzies arhitektūras projektu konkurss par Arabia teritorijas attīstības vīziju un tuvākajā laikā uzvarētāju piedāvātie risinājumi tiks nodoti sabiedrības vērtējumam. Interesanti, ka teritorijas, kurā līdzās plānotajai dzīvojamajai apbūvei iekļaujas arī Arabia studentu pilsētas komplekss, galvenais attīstītājs ir viena no lielākajām pensiju apdrošināšanas kompānijām “Varma”, kas šo attīstības projektu virza ciešā sadarbībā gan ar Helsinku pilsētas pašvaldību, gan Metropolia Universitāti, gan ar nacionālo uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju “Business Finland”, gan ar potenciālo teritorijas pārvaldītāju.

Rīgas plānošanas reģiona delegāciju ar Arabia studentu pilsētas nākotnes plāniem iepazīstināja Metropolia Universitātes pārstāve Petra Lassenius, īpaši uzsverot ambīciju apvienot studiju programmā radošo, dizaina un tehnoloģisko domāšanu, ko praktiski būtu iespējams realizēt šeit izveidotajā uzņēmēju un studentu sadarbības kopienā, būtisku lomu sadarbības projektu īstenošanā paredzot arī pašvaldībai. Viena no jaunajām un perspektīvajām studiju programmām ir “XR design” jeb paplašinātās realitātes modelēšana. Latvijas dalībniekiem bija lieliska iespēja iepazīt klātienē Arabia kompleksā strādājošā digitālo risinājumu uzņēmuma “Teatime Research” radītos virtuālās realitātes produktus un tā pārstāvja Aleksis Karme vadībā praktiski apgūt virtuālās realitātes sniegtās priekšrocības, ko var pielietot, novērtējot jebkuras plānotās dabas vai apbūves teritorijas, konkrēta objekta ietekmi.   

Somijas piemērs pārliecināja, ka izglītības sistēmā tāpat kā daudzās citās nozarēs, izstrādājot jaunas attīstības stratēģijas un realizējot reformas, jāspēj saglabāt līdzsvars starp mērķu noteiktību un elastību, lai rezultātā būtu ne tikai veiksmīgi sasniegti definētie rādītāji, bet ieguvēji būtu mērķa grupas pārstāvji – šajā gadījumā bērni un jaunieši.    

Informāciju sagatavoja:
Laura Kindzule,
Rīgas plānošanas reģiona

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam