AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Informācija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem! Inčukalna novadā līdz 30.jūnijam neaprēķinās soda procentus par nesamaksāto īres maksu Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību.

attēls

Vangažu vidusskolai dots starts 60. darba cēlienam

2018-09-14

Šogad skolas gaitas Vangažu vidusskolas 1. klasēs uzsāks 49 audzēkņi. Viņiem vēlēsim saglabāt šodienas prieku un vēlmi cītīgi mācīties katru dienu līdz pat 12. klases pavasarim. Mūsu kopīgais darbs viņus veidos par labiem cilvēkiem jebkura dzīves mērķa sasniegšanai. Pietiekoši atbildīgs un gana grūts darbs būs 10. klases skolēniem.

Gandarījumu ir devuši pavasara absolventi, jo viņu uzrādītie rezultāti mūsu skolu pēc vidējā rādītāja CE (valsts noteiktie obligātie centralizētie eksāmeni – latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) ir izvirzījuši 2. vietā starp 13 Pierīgas novadu vidusskolām. Kopumā valstī ir vairāk nekā 300 ģimnāziju un vidusskolu, un mēs ieņemam 51. vietu pēc CE rezultātiem.

Iepriekšējā mācību gadā ir augsti sasniegumi dažādās mācību olimpiādēs un skatēs, jo ieguldīts liels papildu darbs talantīgo jauniešu spēju attīstīšanai. Kopvērtējumā Pierīgas skolu grupā ieņemam 3. vietu, bet Pierīgas vidusskolu grupā – 2. vietu.

12. klases beigušie skolēni ir iestājušies gan Rīgas Stradiņa universitātē un tās koledžā, gan Latvijas Universitātē, gan Tehniskajā universitātē, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, gan dažādās koledžās. 12. klasei priekšā ļoti atbildīgs mācību gads – nākotnes profesijas meklējumi, vidusskolas eksāmeni. Vēlu būt vēl stiprākiem un zinošākiem par šī gada absolventiem. Bet šā gada devītajiem vēlu pacietību un gribasspēka stingrumu, lai pavasarī veiksmīgi veiktu valsts pārbaudījumus. Mudinu jau no pirmās dienas būt nopietniem, atbildīgiem par savu nākotni. Visiem skolēniem vēlu būt aktīviem mācību darbā un rast piepildījumu brīvajam laikam kādā interešu izglītības pulciņā.

Skolas darbs ir cieši saistīts ar vecākiem. Arī viņi skolas dzīvi, savu bērnu dzīvi padara krāsaināku. Paldies tiem, kuri bija atsaucīgi un vadīja stundas, stāstīja par savu profesiju. Paldies skolas padomes aktīvajiem vecākiem.

Šogad mūsu skolas saimi papildina vēl viena sākumskolas grupa. Un šajā gadā akcents uz pirmskolas bērnu labsajūtu mūsu telpās un teritorijā – iekārtots āra rotaļu laukums, izremontēts gaitenis, labiekārtotas tualetes. Arī mūzikas stundas notiks izremontētā kabinetā. Skolas stadiona labiekārtošanas projekts ir aktīvā plānošanā.

Mūsu skolas darbs pagājušajā gadā ir bijis ļoti piepildīts, bagāts ar dažādām aktivitātēm, jo piedalāmies divos ESF projektos. Katru gadu ir sacensība par to, kura kļūs par „Gada klasi”. Iepriekšējā mācību gadā tās bija 6.b, 9.a un 11. klase (šāgada 7.b un 12.).

Lai pozitīvas domas un mīļš vārds ir katras dienas sākums jaunajā mācību gadā!

Indra Kalniņa, Vangažu vidusskolas direktore

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam