AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Mācīties dabā, aktīvi darbojoties, ir interesantāk!

2018-10-18

Pēdējā vasaras dienā, 21. septembrī (gaisa temperatūra vietām esot sasniegusi +29 grādus!) Inčukalna pamatskolā norisinājās vairāki ļoti svarīgi un dalībniekiem interesanti notikumi. Grūti tos sarindot pēc nozīmības, tāpēc jāiztiek ar parasto, „laika metodi”...

Pirmās mācību stundas beigās visus no skolas „izdzina” ugunsdzēsības trauksme. Evakuācija noritēja veiksmīgi, par to modri rūpējās gan pedagogi, gan arī Inčukalna BUB (brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības) vīri ar pavisam nopietnu ugunsdzēšanas tehniku. Pēc bērnu pārskaitīšanas varēja sākties nākamais notikums – Olimpiskās dienas atklāšana. Jau pāris nedēļu bērni stundās trenējās, lai kopīgi ar visas Latvijas skolēniem vingrotu un svinīgi sāktu sportam veltīto nedēļu. Parka estrāde bija pietiekami laba vieta, lai visi 260+ pamatskolas skolēni un pedagogi iekustinātu savus muskuļus. Par to, lai vingrošana noritētu visiem kopā, gādāja skolēnu pašpārvaldes meitenes, kuras vingrojumu kompleksu demonstrēja, stāvot kalniņā visiem redzamā vietā.

Pēc ievingrošanās bērni atgriezās skolā, bet jau pirmajā garajā starpbrīdī visi devās ārā uz  Drošības dienas pasākumu.

Vēl kāds notikums piektdien – pie mums nu jau ceturto reizi ciemos ieradās mūsu draugi no Igaunijas, Ēsmē pamatskolas (Ääsmäe põhikool). Šoreiz ciemiņi bija gan devītās, gan astotās klases skolēni, bet viņus uzņēma mūsu skolas 8. klases skolēni ar savu audzinātāju Lilitu Atari. Igauņu grupa lieliski un labprāt iesaistījās Drošības dienas darbiņos.

Pēc svinīgas atklāšanas katrai klasei tika izdalītas „maršruta lapas”, kurās bija atzīmēts, kādā kārtībā ir jāveic 13 kontrolpunkti. Jāsaka, ka viens no pirmajiem kontrolpunktiem bija lauku virtuve, kurā visi skolas bērni un arī ciemiņi saņēma savu pusdienu porciju. Šoreiz garšoja īpaši labi, daudz labāk, nekā skolā, jo ēdienu dalīja no milzu katliem, tēju no milzu termosiem un visu pasniedza ne tikai parastās virtuves saimnieces, bet gan formās tērpti, bargi vīri priekšautos.

Drošības dienas kontrolpunktus nodrošināja Inčukalna pamstkolas labie lieldraugi – 19. kaujas nodrošinājuma bataljona atsaucīgie karavīri, Inčukalna BUB  pārstāvji Rihards Keišs, Jānis Liepiņš, Armands Cīrulnieks, Ivars Cīrulnieks, Modris Balodis, Kārlis Circens un Inčukalna iedzīvotāju padomes pārstāvji Andra Bērziņa un Ligita Šteina, Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki. Trijos punktos ugunsdzēsības aktivitātes organizēt palīdzēja skolēnu pašpārvaldes dalībnieki kopā ar Inčukalna pamatskolas skolotāju Jeļenu Tresikovu, bet visas aktivitātes ieplānot un atbildīgos pa savām vietām salikt uzņēmās skolotāja Agnese Kalniņa.

Katra skolēnu grupa, izstaigājot visus maršruta lapā minētos pieturas punktus, saņēma apstiprinājuma parakstus par uzdevumu veikšanu. Arī igauņu skolēni ar lielu interesi vilka karavīru maskēšanās tērpus, klausījās par sprādzienbīstamiem priekšmetiem un skatījās demonstrējumus, izmēģināja mest ugunsdzēsēju šļūteni mērķī, sacentās ugunsdzēsēju zābaku mešanā tālumā, dzēsa liesmas ar dažādiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, apskatīja ugunsdzēsēju mašīnas, izjauca un salika ieročus, izmēģināja uzlikt un noņemt roku dzelžus uz ātrumu, atbildēja uz jautājumiem par tiesībām un pienākumiem. Intensīvi darbojoties, visus kontrolpunktus divu stundu laikā izgāja tikai 4 no 13 skolēnu grupām. Pārējiem iztrūka pa vienam vai diviem parakstiem. Parkā valdīja lietišķa atmosfēra, rosīga darbošanās un kārtība.

Patiesībā to varētu nosaukt par kolektīva saliedēšanas notikumu, jo, pildot uzdevumus, klases no jauna iepazina cits citu – izpalīdzot, jūtot līdzi un esot kopā divas kārtīgas, darbīgas stundas.

Inčukalna pamatskolas skolēni un skolotāji vēlas pateikt lielu paldies visiem minētajiem lieldraugiem un skolas virtuves saimniecēm par iespēju pavadīt šo skaisto vasarīgo dienu savādāk.

Pēc svinīgā dienas noslēguma turpinājās aktivitātes ar igauņu draugiem. Ciemiņi un astotās klases skolēni tika aicināti apskatīt skolu, iepazīties vienam ar otru. Diena bija saplānota pa minūtēm, un ciemiņi netika atstāti ne uz brīdi. Kopā jauktās komandās pildījām viktorīnu par Latviju un Igauniju, apskatījām Inčukalna centra ievērojamākās vietas – Inčukalna novada domi, bibliotēku, veco pastu, Tautas namu. Pēc pastaigas ciemiņus un mūsējos gaidīja galda hokejs, tautas bumba, biljards, baseins, sauna. Tad saposušies un svaigi bērni kopīgi pavadīja laiku dejojot.

Igauņu skolotājus iepazīstinājām ar „Kārļzemniekiem”, jauno pastaigu taku pie Medību pils, Velnalu. Kopīgi saplānojām nākamos sadraudzības pasākumus un apmaiņas braucienus.

Mācīties var arī tā – svaigā gaisā, kopīgiem spēkiem un ar prieku!

Zinta Nolberga, Kaspars Kiris

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam