AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Vangažos uzsāk ilgi gaidīto māju renovāciju

2018-10-17

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki Gaujas ielā 9, Gaujas ielā 14 un Vidzemes ielā 5 ir sev un citiem pierādījuši, ka viņi spēj kopīgi vienoties un pieņemt šo atbildīgo lēmumu par sava mājokļa atjaunošanu vai, kā pieņemts teikt, renovāciju.

2018. gada vasarā visu trīs dzīvojamo māju īpašnieki nodibināja biedrības un noslēdza virkni līgumu, kas saistīti ar mājas renovāciju. Līgumi slēgti gan ar „ALTUM”, gan „Swedbank”, kura kreditē renovācijas darbus, gan arī ar būvnieku, būvuzraugu un autoruzraugu.

Projekta kopējās izmaksas ēkai Gaujas ielā 9 ir 215 932 eiro, ēkai Gaujas ielā 14 – 205 306 eiro un ēkai Vidzemes ielā 5 134 524 eiro.

Renovācijas ietvaros visām trim ēkām tiks siltināta ēkas fasāde, cokola daļa un bēniņu, pagraba pārsegumi. Tiks nomainīts jumta segums, kā arī logi un durvis koplietošanas telpās. Tiks izbūvēta jauna apkures sistēma, un katram dzīvoklim tiks uzstādīts individuālais siltuma skaitītājs.

Būvdarbus veic SIA „RIKO”, autoruzraudzību nodrošina projekta autors SIA „ARCHE”, savukārt tā ieviešanas atbilstību būvnormatīvu prasībām, veicot būvuzraudzību, izpilda SIA „Brangi”. Projekta vadību šim garajam procesam nodrošina SIA „SNL”.

Lielu ieguldījumu šo projektu virzībā un pozitīvu lēmumu pieņemšanā ir veikuši visu trīs māju vecākie. Viņu uzņēmība un entuziasms ir tik spēcīgs, ka aizrauj arī pārējos dzīvokļu īpašniekus un visi ir noticējuši, ka ar savu aktīvu dalību mājas kopīpašuma sakopšanā var sasniegt daudz, tādējādi radot prieku par sasniegto un apmierinājumu par to, ka dzīvosim skaistā, sakoptā vidē!

SIA „Vangažu namsaimnieks” kā māju pārvaldnieks pateicas īpašniekiem par pacietību un sapratni šajā ilgajā procesā!

SIA „Vangažu Namsaimnieks” projektu vadītāja

Sarma Novicāne-Lazdāne

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam