AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Paziņojums par smilts ieguves atradnē “Liepkalni” ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

2018-10-23

Paziņojums par smilts ieguves atradnē “Liepkalni” ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Paredzētās darbības
nosaukums:
Smilts ieguve atradnē „Liepkalni”
Ierosinātājs: Sandra Ratniece
Darbības norises vieta: Atradne „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta
nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Datums, kad pieņemts Vides
pārraudzības valsts biroja
lēmums:
Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 15. jūlija lēmums
Nr.332.
Vieta, kur sabiedrība var
iepazīties ar aktuālo ziņojumu:
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā
“Jaunumi”
Ziņojuma aktualizēšanas
datums:
2018. gada 17.oktobris
Aktuāla Ziņojuma iesniegšanas
datums Vides pārraudzības
valsts birojā:
2018. gada 17.oktobrī
Ziņojumā aktualizēts: Ziņojuma 10.pielikums “Piesārņojošo vielu izkliedes
modelēšanas ievaddati un rezultāti” papildināts ar sekojošu
informāciju:
1) summārās kartes:
  • Cieto daļiņu PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtērtējums
  • Cieto daļiņu PM2,5 gada vidējo koncentrāciju novērtērtējums
  • Cieto daļiņu PM10 diennakts 36 augstākas koncentrācijas novērtējums
2) operatora ietekmes novērtējuma karte:
  • Cieto daļiņu PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtējums
 

Ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālo ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: birojs@vkb.lv).

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam