AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Daudz darba, daudz krāsu, daudz iespaidu

2018-11-13

Oktobrim galu jau vairs neredz, tas ir aizsteidzies, atstājot aiz sevis labus darbus un atmiņas par pārdzīvotiem pozitīviem brīžiem.

Vēl pēdējā septembra sestdienā Inčukalna pamatskolas skolotāji kopā ar saviem senioriem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Apes vidusskolu. Apskatījām skolu, novērtējām, cik ļoti sakopta un sakārtota ir vide, pateicoties daudzu projektu līdzekļu piesaistīšanai. Notika viedokļu apmaiņa ar Apes skolotājiem par kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā.

Iepazināmies ar malēniešu tikumu Jaunlaicenes muzejā un piedalījāmies malēniešu „mācību stundās” muzeja darbinieču vadībā. Diena turpinājās Alūksnē, bet apskates beigās skolotājus gaidīja Alūksnes mazbānītis. Tomēr skolotājiem drīz nācās izkāpt meža vidū, jo mūs sagūstīja „mazbānīša laupītāji”, kuri gan pārbaudīja mūsu kolektīva saliedētību, liekot izpildīt dažādus uzdevumus, gan arī pabaroja mūs.

Oktobra pirmajā dienā atklāja sengaidīto stadionu, par ko tika rakstīts iepriekšējā laikrakstā. Pateicoties tam, tagad ir daudz patīkamāk pavadīt ārā garos starpbrīžus. Sportiskākie jaunieši var spēlēt dažādas komandu spēles, bet pārējie – pastaigāties pa jauko bruģēto celiņu ap stadionu.

Šis mēnesis sākās arī ar Skolotāju dienas svinēšanu, ko šogad Inčukalna pamatskolas pedagogiem noorganizēja devītās klases skolēni un skolas skolēnu pašpārvalde. No rīta mūs gaidīja apsveikuma vārdi, nelieli gardumiņi un ziedi. Pirmās mācību stundas devītās klases skolēni vadīja skolotāju vietā. Jauno „skolotāju” pārdomas var izlasīt skolas mājaslapā. Secinājums pārsvarā viens – strādāt nav viegli, jo ir jāsastopas ar dažāda vecuma bērnu niķiem un traucējošu uzvedību. Tomēr bija arī tādi jaunie „skolotāji” , kuru atsauksmes bija pavisam pozitīvas un cerīgas – iespējams, ka mēs nākotnē kādu no viņiem varētu sagaidīt arī savā pulkā. Kādā no garajiem starpbrīžiem skolotāji tika aicināti uz „kontroldarbu”, kur tika testētas mūsu zināšanas par „dzīvi kā tādu”, bet pēc „kontroldarba” kā balva visiem mūs gaidīja ļoti garšīga paštaisīta kūka, kuru bija kopīgi gatavojuši skolēnu pašpārvaldes bērni. Liels paldies vēlreiz par jauko dienu un fantastisko cienastu!

Paralēli svētkiem skolas ikdienā ir arī citi spožāki un pieminēšanas vērti notikumi.

Lai palīdzētu attīstīt izpratni un iemaņas par pareizu roku mazgāšanu, 2. oktobrī pie 1. klasēm ciemojās Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvji, bet 4. oktobrī pirmklasniekiem tika dāvinātas personalizētas atstarojošās vestes, lai radinātu bērnus izmantot atstarojošus elementus diennakts tumšajā laikā. Dāvinājumu pasniedza Inčukalna domes deputāti Modris Jaunups, Alda Freimane un Arvīds Blaus.

Inčukalna novada bibliotēka aicināja skolēnus uz izstādi, kurā varēja apskatīt Roberta Kulpes Latvijas un citu valstu naudaszīmes un monētas. Mācību stundu Latvijas vēsturē, stāstot par naudaszīmēm un laikmetu, Inčukalna pamatskolas 6. klasei novadīja bibliotēkas vadītāja Jeļena Ozoliņa.

17. oktobrī ceturto klašu skolēni varēja parādīt savas zināšanas par uzturu un dzīvesveidu, piedaloties Veselīga uztura olimpiādē, bet trešās klases komanda piedalījās erudītu konkursā Zvejniekciemā, kur tikai viens punkts šķīra viņus no godalgotas vietas. Spēki, erudīcija un zināšanas tika pārbaudītas, veicot dažādus āķīgus uzdevumus, kuri bērniem ļoti patika.

30. oktobrī skolas 8. un 9. klases projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, devās uz Siguldu un Ogri. Dienas laikā jaunieši satikās ar „Jotul” krāsniņu veikala īpašnieku Ivaru Ciagunu, un viņiem bija iespēja noklausīties I. Ciaguna stāstījumu par biznesa uzsākšanu un personīgās karjeras veidošanu sportā. Nākamais pieturas punkts – Ogres tehnikums. Skolēni iepazinās ar mācību darba vidi un tehnisko nodrošinājumu, bija iespēja arī uzklausīt nodaļu vadītāju un profesionālo priekšmetu pedagogu stāstījumu par nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, apgūstot konkrēto profesiju. Jauniešiem bija iespēja piedalīties arī radošās meistarklasēs (mehānismu lodēšana, datora komplektēšana un darbošanās Linux vidē, cepumu dekorēšana, darbs ar simulatoru), kuras organizēja profesionālo priekšmetu skolotāji Viktors Ceiruls, Inga Ieraga, Māra Strazdiņa un Klāvs Miezis.

Un vēl – oktobrī taču jau ir paspējis būt arī skolēnu brīvlaiks! Skolotāji cītīgi apmeklēja dažādus kursus gan tepat Inčukalnā, gan Siguldā un Rīgā, bet skolēni baudīja pēdējās jaukās rudens dienas pirms Veļu mēneša iestāšanās. Novembrī mūsu plāni ir vēl lielāki, nekā oktobrī. Notikumi gan lielāki pēc mēroga, gan arī nozīmīgāki. Pirmais lielākais notikums – Mārtiņdienas gadatirgus ar tirgošanās iespējām, dejām un tautasdziesmām ir jau noticis 8. novembrī, tomēr vairāk par to stāstīsim nākamajā reizē!

Notikumus skolā oktobrī apkopoja

Zinta Nolberga un Kaspars Kiris

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam