AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Inčukalna novada Sociālais dienests: Kas ir deinstitucionalizācija?

2019-02-25

Latvijā šobrīd ļoti daudz runā par deinstitucionalizāciju un tiek pieminēts, ka saistībā ar šo procesu notiek dažādas aktivitātes. Kas tad īsti ir deinstitucionalizācija, un kas saistībā ar to norisinās Inčukalna novadā?

Deinstitucionalizācija ir process, kas vērsts uz personu neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanai sabiedrībā. Doma ir radīt tādus apstākļus un pakalpojumus, lai personas ar garīga rakstura traucējumiem spētu dzīvot sabiedrībā un viņiem nebūtu jādodas dzīvot specializētajos pansionātos, kā tas ir bijis līdz šim, un lai tiem, kuri jau ir pansionātos, būtu iespēja atgriezties dzīvot sabiedrībā – ja vien viņu veselības stāvoklis to atļauj. Deinstitucionalizācijas process paredz arī pakalpojumu izveidi un nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai, saņemot pakalpojumus, tiktu mazināts risks nonākt institucinālā aprūpē, un pakalpojumus ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, lai nodrošinātu iespēju dzīvot ģimeniskā vidē, nenonākot bērnunamā. Tas tiek darīts tādēļ, lai veicinātu mūsdienīgas, iekļaujošas sabiedrības veidošanos, kurā ikkatrs ir līdzvērtīgs ar neierobežotām tiesībām.

Kopš projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi” ieviešanas Inčukalna novadā pakalpojumu izmantojušas astoņas pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem – specializētās darbnīcas, smilšu un mākslas terapija, psihologa konsultācijas, psiholoģiskās atbalsta grupas un aprūpe mājās. Savukārt 14 bērniem ar funkcināliem traucējumiem ir iespēja saņemt sev atbilstošus nepieciešamos pakalpojumus – fizioterapeita, logopēda konsultācijas, mākslas, smilšu terapijas un kanisterapijas nodarbības, kā arī aprūpes mājās pakalpojumu. Šo bērnu likumīgajiem aizbildņiem ir iespēja saņemt atelpas brīža pakalpojumu un fizioterapeita nodarbības.

Atbilstoši projekta nosacījumiem pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta līdz pat 2023. gada nogalei. Lai projekta ideja būtu ilgtspējīga un visā Latvijā turpinātos pakalpojumu nodrošināšana mērķgrupām, ir izstrādāts katra plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns, kas paredz dažādu pakalpojumu sniegšanas vietu izveidi novados – veidojot pakalpojumu tīklu. Inčukalna novadā pēc plānā apstiprinātā tiks izveidots fizioterapijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Centrs tiks veidots Inčukalnā, Atmodas ielā 1-2, dienas centra telpās, tādējādi optimizējot sniegto pakalpojumu tīklu un piedāvājot arī pārējiem novada iedzīvotājiem dažādus modernus pakalpojumus.

Inčukalna novada Sociālais dienests

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam