AKTUĀLI

Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Inčukalna pamatskola: Kā raibi raksti latviešu tautiskajos cimdos

2019-03-02

Ziemas mēneši pazuda kā nebijuši, nu jau pavasaris pavisam tuvu, kaut sniegs vēl sedz lielu daļu „ziemeļu” Inčukalna. Šoziem vairāk nekā citus gadus sporta stundās bērni slēpoja, vēl joprojām ir iespēja uzvelt kādu sniegavīru un uzmeistarot sniega cietoksni. Mūsu 4.a klase ir gājusi arī pārgājienā uz mežu ar slēpēm, kur desiņu cepšana ugunskurā vainagoja samērā grūto ceļu. Bērni brīnās par skolotājām, kuras slēpot prot labāk par viņiem, – kā tas ir iespējams?

Mūsu pedagogi jau no septembra ir sākuši gatavoties pārmaiņām skolā, kas sagaidāmas, sākot ar 2020./2021. mācību gadu. Visvairāk ir nepieciešamas zināšanas un pieredze, tā esam nolēmuši. Tieši tāpēc katru otrdienu sanākam kopā darba grupās, lai kopīgi plānotu, mācītos un dalītos pieredzē. No janvāra sākuma apmeklējam stundas cits pie cita, lai pēc tam kopā tās analizētu, pārņemtu pieredzi, mācītos izvirzīt stundā sasniedzamo rezultātu, palīdzētu risināt radušās grūtības, paskatītos, kā stundās tiek izmantotas jaunas mācību metodes. Šobrīd, raksta tapšanas laikā, ir bijušas 19 atklātās stundas gandrīz visos mācību priekšmetos, bet līdz mācību gada beigām katrs pedagogs ir apņēmies novadīt trīs atklātās stundas. Skolā esam 30 skolotāji, tātad līdz maija beigām būs bijusi iespēja vērot aptuveni 90 stundas. Tas ir ne vien interesanti, bet arī ļoti izglītojoši. Katru atklāto stundu apmeklē 2–5 kolēģi, bet, stundai beidzoties, katram ir jāizmanto princips „3 P”: paslavē, pajautā, piedāvā. Mēs cits pie cita ejam mācīties un cits citu atbalstīt.

Vai skolā radīsies jauna tradīcija? Tā varētu gadīties, jo sākumskolas vecāku pēcpusdiena „Dāvā savu sirdi bērnam”, kuras ideja radās pirmo klašu audzinātāju Lanas Vanagas un Lienītes Petrovskas sadarbības rezultātā, dāvāja mīlestību visiem daudzajiem klātesošajiem. Skolotājas saka: „Līdz šim vecāki ir priecājušies par saviem bērniem un citiem skolēniem, apmeklējot skolas pasākumus, koncertus. Tāpēc izdomājām, kāpēc gan nepamēģināt vienu reizi gadā šīs sajūtas atdot bērniem atpakaļ. Priecīgie brīži kopā ar vecākiem ir visvērtīgākais – tos bērni atceras visu mūžu. Patiesai kopā būšanai vajag vien laiku un nedaudz iedvesmas.”

Pasākumu atbalstīja sākumskolas bērni un skolotājas, kā arī bērnu vecāki, kuri sniedza patiesi sirsnīgu velti savām atvasēm – priekšnesumus. Tie bija daudzveidīgi: tika lasītas pasakas, lomās izspēlēta dziesma, stāstītas anekdotes, dziedātas dziesmas, skaitīti dzejoļi, uzklausītas bērnu pārdomas par ģimeni. Viens no dalībniekiem bija bijušais policijas suns Silvers, kurš kopā ar saimniecēm demonstrēja savas prasmes, par ko klātesošajiem bija liels prieks. Visi ar lielu interesi uztvēra katra vecāka priekšnesumu, bija uzmanīgi skatītāji un klausītāji un beigās apvienojās kopīgā dziesmā.

Kopā būt un citam citu atbalstīt ir ļoti svarīgi, tas ir nepieciešams gan pieaugušajiem, gan bērniem, tāpēc šo pirmo, cerams, ne pēdējo, sākumskolas vecāku pēcpusdienu uzskatām par izdevušos. Ļoti liels paldies vecākiem: Aigaram Čeksteram, Viviānai Keišai, Jānim Hasneram, Ingai un Jurim Caunēm, Elīnai Mitjakovai-Karasevai, Innai Hoņavko, Ievai Kalniņai, Inetai Lejniecei, Marinai Ābelei, Brigitai Mironovai un, protams, arī pensionētajam policijas sunim Silveram.

Zinta Nolberga, skolotāja

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam