AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Apstiprināts nolikums pašvaldības projektu konkursam “Novadnieki novadam”

2019-05-02

Inčukalna novada domes deputāti apstiprinājuši Inčukalna novada pašvaldības rīkotā projektu konkursa “Novadnieki novadam” nolikumu, kas nosaka konkursa “Novadnieki novadam” 2019.gadā izsludināšanas, projektu iesniegšanas, izvērtēšanas, apstiprināšanas, īstenošanas, finansēšanas un uzraudzības kārtību. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Inčukalna novada teritorijā.

Konkursa prioritātes ir kultūrvides veidošana, kultūras pasākumu organizēšana un tiem nepieciešamā materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana, kā arī sporta  pasākumu un sacensību organizēšana  un  tiem   nepieciešamā   materiāli   tehniskā aprīkojuma nodrošināšana.

Projekta pieteikumu var iesniegt – biedrības, nodibinājumi, citas juridiskās personas (izņemot pašvaldības iestādes un struktūrvienības), fiziskās personas, kas reģistrējušas Valsts ieņēmumu dienestā savu saimniecisko darbību. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu katrā konkursa prioritātē. Viena projekta iesniedzēja dažādu projekta pieteikumu aktivitātēm jābūt savstarpēji atšķirīgām.

Kopējais projektu īstenošanai pieejamais Inčukalna novada pašvaldības  finansējums ir 2500 eiro, to sadalot uz divām projektu konkursu kārtām, otrajai kārtai nodrošinot pieejamo finansējumu ne mazāku kā 1000 eiro. Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir 500 eiro.

Projektu konkurss tiek izsludināts divās kārtās. Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņi - I kārtai - 2019.gada 22.maijs plkst.16:00; II kārtai - 2019.gada 19.septembris plkst.16:00.

Dome apstiprinājusi projektu konkursa “Novadnieki novadam” 2019.gada projektu pieteikumu un realizēto projektu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja Ludmila Vorobjova, komisijas locekle Jana Bunkus, komisijas loceklis Jānis Liepiņš, komisijas locekle Margita Līce, komisijas locekle Anita Aļļēna un komisijas sekretāre Guna Drinka- Briede.

Projekti tiek īstenoti laika periodā no 2019.gada 31.maija līdz 2019.gada 25.novembrim.

Konkursa nolikums tiek publicēts un konkurss tiek izsludināts Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Novada Vēstis”. Konkursa nolikums ar pielikumiem, tai skaitā pieteikuma veidlapa, pēc publicēšanas informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis”, tiks ievietots Inčukalna novada pašvaldības portālā www.incukalns.lv (sadaļā Attīstība - Projekti).

Inčukalna novada pašvaldība

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam