AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

11.aprīlī, desmit Inčukalna novada jaunieši devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ikšķili, kur ar Ikšķiles novada jauniešiem dalījās pieredzē

2019-04-11

11.aprīlī, desmit Inčukalna novada jaunieši devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ikšķili, kur ar Ikšķiles novada jauniešiem dalījās pieredzē par jauniešu iesaisti dažādās novada norisēs. Mūsu novada jaunieši tika mīļi sagaidīti, bet noslēgumā visi tika cienāti ar gardu pašceptu kūku. Šogad Ikšķiles novada pašvaldība kopā ar Olaines novada pašvaldība ir tas gods nest Jauniešu galvaspilsētas vārdu. Lai to varētu īstenot, abas pašvaldības cieši sadarbojas pasākumu organizēšanā.

Mūsu novada jaunieši guva jaunas idejas un iedvesmu savu ieceru un vēlmju īstenošanai savā novadā. Lai arī pašlaik šķiet, ka Ikšķiles novada jaunieši ir mazu soli mums priekšā ar jauniešu līdzdalību sabiedriski aktīvajā dzīvē, Inčukalna un Vangažu skolēni pēc viesošanās Ikšķilē izskatījās apņēmības pilni darboties. Bez tam Inčukalna pamatskolas skolnieces dalījās padomos ar Ikšķiles jauniešiem par skolas avīzes veidošanu.

Ikšķiles novads var lepoties ar to, ka viņiem darbojas Jauniešu padome, kurā aktīvi darbojas jaunieši, organizējot dažādus sarīkojumus. Viens no pēdējiem jauniešu rīkotiem pasākumiem bija veltītas Zemes stundai, kas notika marta beigās, bet šonedēļ padome jauniešus aicināja piedalīties jauniešu forumā “Pacel savu balsi!”, lai izteiktu savu viedokli par Ikšķiles novada pievienošanu citam novadam Administratīvi teritoriālās reformas gaitā.

Tāpat Ikšķilē jauniešiem ir pieejama sava Jauniešu telpa, kur mazie bērni pēc skolas, gaidot savu autobusu, pavada brīvo laiku, spēlējot dažādas spēles, bet jaunieši spēlē gan spēles, gan skatās filmu vakarus un saturīgi pavada kopā laiku. Tomēr arī aktīvie Ikšķiles jaunieši atzīst, ka viņiem, lai īstenotu kādu projektu vai ideju, nākas saskarties ar pretestību, atturību un vienaldzību no vienaudžu vidus. Lielie Ikšķiles novada Jauniešu padomes rīkotie pasākumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta, taču ir arī tādas aktivitātes, kas tiek īstenotas, vācot ziedojumus nākamā ideju realizēšanai. Jaunieši labprāt iesaistās arī brīvprātīgo darbā, palīdzot gan pašvaldības rīkotos pasākumos, gan senioriem.

Mājupceļā mūsu novada jaunieši atzina, ka pēc dzirdētā un redzētā ir iedvesmoti. Tāpat jaunieši minēja, ja arī mūsu novadā darbotos Jauniešu padome, tad labprāt tajā iesaistītos. Jādomā, ka pozitīvu enerģiju un ideju apmaiņu rezultātā mūsu novada jauniešiem taps labu darbu domas, kas tiks realizētas.

Iepazīties ar Ikšķiles jauniešu pieredzi kopā ar mūsu novada jauniešiem devās arī novada domes priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova, deputāte Līga Šube, Inčukalna tautas nama mākslinieciskās daļas vadītājs Ģirts Sils, sabiedrisko attiecību speciāliste Aila Ādamsone un novada domes projektu vadītāja Margita Līce.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ikšķili tika īstenots projekta “Jauniešu līdzdalības veicināšana Inčukalna novadā” ietvaros, kura mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskās dzīves organizēšanā Inčukalna novadā. Veicināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem. Inčukalna pašvaldības mājas lapā izveidot sadaļu, kas veltīta jaunatnes lietām.

Margita Līce informēja, ka projekta gaitā jaunieši tika aicināti uz tikšanos un pašvaldības pārstāvji uzklausīja un apkopoja jauniešu viedokli par dzīvi novadā, par viņu vēlmēm savas dzīves uzlabošanai un tika apzināta viņu pašu gatavība iesaistīties ideju īstenošanā. Jauniešu iniciatīva nebija liela, bet tie jaunieši, kuri iesaistījās projektā apzinājās, ka lai tiktu sadzirdēti ir jārunā- jāveido savu interešu pārstāvniecība un jāinformē par savu viedokli personas, kuras var sniegt palīdzību vēlmju realizēšanā. Šis projekts ir pirmais solis novada jauniešu līdzdalības veicināšanā, nākotnē sperami daudzi citi soļi, lai sasniegtu vēlamo sadarbības rezultātu.

Projekta rezultātā izveidota aktīvāko jauniešu darba grupa, kas piedalīsies jaunatnes jomas informācijas sistēmas un ilgtermiņa plāna darbam ar jaunatni izveidē, kā arī piedalīsies īstermiņa aktivitātēs - jauniešu pasākumu organizēšanā. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam