AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Aktuāla informācijai par skolēnu vasaras darbu: elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 2019. gada 13.maija līdz 17.augustam

2019-05-13

Aktuāla informācijai par skolēnu vasaras darbu: elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 2019. gada 13.maija līdz 17.augusts.

Reģistrēšanās tiks uzsākta pa reģioniem:

 • 13.maijā – Latgales reģions;
 • 14.maijā – Zemgales reģions;
 • 15.maijā – Kurzemes reģions;
 • 16.maijā – Vidzemes reģions;
 • 17.maijā – Rīgas reģions (tai skaitā Inčukalna novads!)

Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt!
Informācijai: tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu.

Kad pasākums tiek īstenots?
Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1.jūnija līdz 31.augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem.

Kā pasākums tiek īstenots?
Pēc elektroniskās reģistrācijas skolēni pa tālruni vai ar e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu ierasties filiālē.

NVA filiālē skolēnam jāuzrāda:

 • Personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte)
 • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati (Jāuzrāda NVA filiālē, saņemot norīkojumu dalībai pasākumā. Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības.)
 • Sagatavots CV (veidlapa)

Skolēns pasākuma laikā saņem:

 • darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī;
 • darba vadītāja atbalstu;
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātas obligātās veselības pārbaudes.

Skolēns tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

 • Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
 • Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Informācija skolēnu vecākiem:
Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2

Ja rodas papildus jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu - NVA filiāļu kontaktpersonas.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam