AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Tik skaisti ir ienācis Inčukalnā 2019. gada pavasaris: ar labu laiku, ziedošām ievām, ābelēm un nu jau ceriņiem, ar atlidojušiem gājputniem – zosīm, dzērvēm, stārķiem un gulbjiem – tepat Dzirnavu dīķī, ar naivo dzeguzes „ku-kū” apsolījumu un tik daudziem skaistiem pasākumiem nepilna mēneša laikā, par kuriem gribas teikt: „Inčukalns var!” Pieķeru sevi pie domas: vai pēc novadu reformas mēs tā varēsim? Laiks rādīs.

Inčukalns var lepoties ar daudzām kultūras tradīcijām, kuras tiek koptas gadu no gada. Tā Inčukalna Deju svētki šogad jau 10. reizi pulcēja deju kolektīva „Virši” draugus: deju ansambli „Pērle” un tautas deju ansambli „Liesma”, vidējās paaudzes deju kolektīvus „Rits”, „Madara”, „Rīdzenieks”, „Arnika”, „Lāčplēsis”, „Sprigulis”, „Runči un kaķes”, „Sānsolītis”, „Augšup”, „Saule” un „Ķimelītis”, jauniešu deju kolektīvus „Dzērvenīte”, „Kurzemīte, „Saule”, „Minkāns”, „Ozolēni” (trīs grupas) un „Upīte” (divas grupas), Vangažu vidusskolas bērnu deju kolektīvu, kā arī senioru deju kolektīvus „Sprigulis”, „Baltābele” un „Labāko gadu virši”.

Sestdien, 27. aprīlī, tika izsludināta Lielā talka, bet Inčukalnā izsludinājām vietējās novada mākslas dienas 2019. No rīta kopā ar frisbija klubu „WildCats” kopām sajūtu taku Aleksandra parkā un bērni piedalījās diska modeļu apgleznošanas radošajā konkursā. Uzvarētāji saņēma īstus frisbija lidojošos diskus, bet visi pārējie – konfektes un prieku par krāsaino disku virteni, kas tika novietota sajūtu takā apskatei uz ilgāku laiku. Liels paldies Antonam Kuzminam par iniciatīvu un visčaklākajiem māksliniekiem – Dacei Saulītei, Andim Gūtmanim, Vitai Ošai un Ivetai Rozentālei. Vēl gribu pieminēt, ka šogad pirmo gadu Aleksandra parkā uzzied brīnums – baltas un sārtas magnolijas!

Pēcpusdienā mākslinieki godāja Inčukalna mākslinieku kopas dibinātāja un ilggadējā vadītāja Jāņa Zvirbuļa piemiņu viņa atdusas vietā Inčukalna Vecajos kapos. Bet svētki turpinājās tautas namā ar brīnišķīgas izstādes atklāšanu un tikšanos ar autoriem gan klātienē, gan neklātienē: Daci Saulīti, Valiju Balodi, Modri Balodi, Andi Gūtmani, Zigurdu Bormani, Ritu Bormani, Vitu Ošu, Ievu Kalniņu, Aiju Ausēju-Rudzīti, Jolantu Bodnieci, Ingunu Lindi, Eviju Keišu, Daci Visnolu, Lilitu Joņinu, Rasmu Šubi, mūžībā aizgājušo Jāni Zvirbuli un Imantu Jākobsonu. Ar katru gadu mākslinieku profesionalitāte kopējā skatījumā acīmredzami pieaug.

Arī šogad uzrunājām inčukalniešus radošajam darbu konkursam. Šī gada tēma – „Mūzikas skaņas”. Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi gan Inčukalna, gan Vangažu nodaļā pārsteidza ar varēšanu, tāpēc paldies teicām katram dalībniekam un lielais paldies skolotājai Ingunai Lindei. Arī Vinetas Kreicbergas „mūzikas skaņas” fotogrāfijās iedvesmoja.

Skaistu muzikālu pārsteigumu visiem mākslas mīļotājiem bija sarūpējuši Kristīne Zilicka, Līva Indričeva, Anžejs Ramcevičs un mazā mūziķe Katrīna. Koncerts „Dzīves impresijas. Melnbalts” izskanēja no sirds vienā elpas vilcienā. Visam pasākumam vērtējums un secinājums – Inčukalns var! Aicinām līdz 1. jūlijam apmeklēt izstādi tautas namā.

1. maijs – svētku brīvdiena, kad svinam Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Darba svētkus. Šogad aicinājām novadniekus ar ģimenēm Pavasara velobraucienā apskatīt un novērtēt, ko esam paveikuši, kā izskatāmies. Pārsteigums: mūsu ir daudz – 50 (no 1,5 līdz 78 gadu vecumam). Bijām ļoti draudzīgi un visas dienas garumā, nobraucot 30 km, apskatījām Indrānus, Gaujas veco kultūras namu, kurā mūs sagaidīja tā jaunie saimnieki Jānis un Juris Rīti ar bērniem, tālāk ceļš uz Rāmkalniem, Inčukalna Velnalu, jauno pastaigu taku, mēģinājām domās ieraudzīt nākotnes „Rail Baltica” vilcienu, iepazinām Annas Ludiņas-Pabiānas Mākslinieku dārzu un laivu piestātni pie Vangažu kapiem, Vilkaču priedi, Vangažu baznīcu un Vācu karavīru brāļu kapus. Skaista un vērtīgi pavadīta diena. Daudz redzēts, un vēlreiz gribas teikt: „Inčukalns var!”

4. maijā vairākus gadus svinam Baltā galdauta svētkus – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. Daudzi to atzīmēja ģimenes lokā, starp kaimiņiem, draugu pulkā vai ceļojumā iepazīstot Latviju. Tautas nams jau 4. gadu klāj baltu galdautu vēsturiskā vietā pie vecā pasta (šogad, respektējot auksto laiku, – iekštelpās). Šoreiz saruna veidojās pati no sevis, jo Goda novadnieks Edvīns Balodis uzsāka stāstu par paša piedzīvotajiem un pārdzīvotajiem 4. maija notikumiem pirms 29 gadiem un tā nozīmi. Ikviens varēja padalīties sajūtās par Inčukalna novadu, kāds tas bija pirms daudziem gadiem un kāds tas ir šodien. Katram bija savs stāsts. Kopā tika nodziedāta Latvijas valsts himna „Dievs, svētī Latviju”, un Kristīne Zilicka to turpināja ar skaistām un svarīgām dziesmām mūsu tautai.

Otrajā maija svētdienā – šogad tas bija 12. maijs – mazie un jaunie inčukalnieši gaidīja savas māmiņas, vecmāmiņas un krustmātes uz Mātes dienas koncertu. Mums ir lieliski un ļoti talantīgi dziedoši bērni – ansamblis „Sprīdīši” (vadītāja Ieva Kikuste), Inčukalna PII „Minka” deviņi mazie skanīgie „cālēni” (vadītāja Līga Bērziņa) un māsiņas Leicanes. Ovācijas izpelnījās gan tautisko deju kolektīvs „Minkāns” (vadītāja Līga Dombrovska), gan mūsdienu bērnu un jauniešu deju grupa „Born to Dance” (vadītāja Kitija Vāvere). Koncerta noslēgumā bērnus un māmiņas ar sirsnīgām dziesmām sveica mākslinieki Elizabete Zagorska un Jānis Lemežis. Skaista diena, talantīgi bērni, priecīgi vecāki – Inčukalns var!

10. Inčukalna deju svētki aizsākās jau uzreiz pēc lielajiem deju svētkiem pagājušajā gadā. Vadītājam Andram Briņķim bija skaidra koncepcija, kas notiks 2019. gada 18. maijā Inčukalnā. Dienu no dienas pie tā tika strādāts. Dzīve, protams, piespēlēja arī savas korekcijas, bet rezultāts izdevās lielisks. Visi 32 deju kolektīvi ar lielu prieku atsaucās uz svētku ielūgumu un gatavoja repertuāru. Ļoti savlaicīgi tika paplašināta deju grīda, posts Inčukalns. Pateicība novada komunālajam dienestam un tā vadītājam Arnim Uzuliņam. Pateicība sporta kompleksa un pamatskolas vadītājiem un darbiniekiem par atsaucību. Nevaru nepieminēt arī Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un veikalu „Elvi”, Siguldas uzņēmumu „Melnais kaķis”, Reģionālo pašvaldības policiju un tirgus saimnieci Viju Onskuli.

Dejotāju mēģinājumi sākās jau plkst. 8.30, lai Andrs Briņķis un lieliskais palīgs Andris Koknevičs kopā ar 700 dejotājiem varētu izveidot deju rakstus 38 dejām. Koncertmeistare Ināra Paegle tā arī visu šo laiku līdz koncertam pavadīja pie klavierēm uz skatuves. Lieliska komanda!

Ar lielām ovācijām skatītāji sagaidīja krāšņo svētku gājienu. Gan dejotājos, gan skatītājos valdīja sajūta, it kā viss notiekošais liktu pacelties nedaudz virs zemes un izdzīvot „Dievs man deva maizes zemi”, „Diždanci”, „Sasala jūriņa”, „Bobu danci” ar skanīgo Olgas Rajeckas dziedājumu un raito deju soli.

Paldies radošajai tautas nama komandai par profesionalitāti un izturību, kā arī novada vadībai, ka mums tic. Vēl jau daudzi skaisti mirkļi šovasar priekšā. Inčukalns taču var!

Inga Freimane, Inčukalna Tautas nams

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam