AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Līdz 30.septembrim var pieteikties pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei bērniem no daudzbērnu ģimenēm Līdz 9.oktobrim aicinām pieteikt pretendentus titula "Goda novadnieks" piešķiršanai No 23.septembra līdz 6.oktobrim notiks starptautiskas militārās mācības

attēls

Iedzīvotāji platformā "ManaBalss.lv" aicināti parakstīties par tautas tiesībām lemt sava novada nākotni

2019-06-03

Platformā "ManaBalss.lv" iesniegta iniciatīva "Par tautas tiesībām lemt sava novada nākotni", kurai nepieciešams savākt 10 000 iedzīvotāju parakstu, lai iniciatīva tiktu iesniegta Latvijas Republikas Saeimā. Šīs iniciatīvas mērķis ir izstrādāt un pieņemt regulējumu, paredzot juridiski saistošu vietējo pašvaldību referendumu rīkošanu, pirms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra iecerētās novadu piespiedu apvienošanas.

Iniciatīvas iesniedzēji skaidro, ka valdības pašreiz piedāvātā Administratīvi teritoriālā reforma izstrādāta, nekonsultējoties ar Latvijas iedzīvotājiem un neņemot vērā ne iedzīvotāju viedokli, ne viņu pārvietošanās paradumus. Piemēram, Ikšķiles novadu paredzēts pievienot Ogrei, neņemot vērā, ka daudzi Ikšķilē dzīvojošie strādā Rīgā, tāpēc brauciens uz Ogri dažādu valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanai viņiem nav ne ērts, ne izdevīgs. Tāda pati situācija izveidojas arī, apvienojot Rūjienu ar Valku, un citur. Valdība, piedāvājot jaunu administratīvo teritoriju karti, nav veikusi izpēti par to, kādus pakalpojumus un kādā kvalitātē pašvaldības nodrošina šobrīd, un attiecīgi nav izskanējis arī neviens konkrēts arguments par to, vai un kādi pakalpojumi pēc reformas cilvēkiem kļūs vieglāk pieejami, lētāki, ātrāki, kvalitatīvāki vai jebkādā citā veidā izdevīgāki. Pašvaldību pakalpojumu galvenie lietotāji ir konkrēto pašvaldību iedzīvotāji. Daudzās Latvijas pašvaldībās iedzīvotāji ir izveidojuši vietējās kopienas ar saviem ieradumiem, tradīcijām, ar kopīgām iezīmēm un īpatnībām, specifiskiem svētkiem un to svinēšanu, amatieru kolektīviem u.tml. Daudzi cilvēki ir izvēlējušies savas dzīvesvietas un darba vietas, kā arī iegādājušies īpašumus, ņemot vērā šos apstākļus un apsvērumus.

Iniciatīvas iesniedzēji uzskata, ka vienīgi iedzīvotāji ir tie, kuru kompetencē saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ietilpst izlemt par savas dzīves telpas un savas kopienas jeb savas pašvaldības pievienošanos kādai citai pašvaldībai. Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 5.pants prasa vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas saskaņot ar iedzīvotājiem, īpaši norādot, ka tas darāms, ja vien iespējams, ar referendumu palīdzību.

"Esam pārliecināti, ka gadījumā, ja valdība veiks pietiekamu izpētes darbu un spēs savu piedāvājumu pamatot, iedzīvotāji būs gan domājoši, gan racionāli un izvēlēsies sev un savai kopienai optimālāko un vislabāk atbilstošo piedāvājumu," teikts "ManaBalss.lv".

"Ar šo iniciatīvu pieprasām, lai valdība izstrādā un Saeima pieņem regulējumu, kas paredzētu juridiski saistošu vietējo pašvaldību referendumu rīkošanu pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas par novadu piespiedu apvienošanu. Šim regulējumam ir jāstājas spēkā un vietējiem referendumiem jānotiek, PIRMS valdībā un Saeimā tiek pieņemts gala lēmums par vietējo pašvaldību teritoriju izmaiņām, tās apvienojot. Tādā veidā lēmumu pieņemšanā tiktu ņemtas vērā novadu iedzīvotāju intereses un viedoklis, kā arī reforma tiktu virzīta līdzsvarotas Latvijas reģionu attīstības virzienā," skaidro iniciatīvas iesniedzēji.

Plašāk ar piedāvto iniciatīvu un iespēju to parakstīt var iepazīties šeit: https://manabalss.lv/par-tautas-tiesibam-lemt-sava-novada-nakotni/show

Pusotra mēneša laikā Inčukalna novada iedzīvotājiem ar aptaujas palīdzību bija iespēja paust savu nostāju par VARAM paredzēto administratīvi teritoriālo reformu, kurā vairākums aptaujas dalībnieku pauduši atbalstu Inčukalna novada teritorijas saglabāšanai esošajās robežās.

Novada tīmekļvietnē pieejamajā aptaujā savu viedokli kopumā pauda 1000 cilvēku, un 50% no viņiem uzskata, ka, īstenojot reformu, Inčukalna novada teritorija ir jāsaglabā esošajās robežās, savukārt 30% aptaujas dalībnieku pauž uzskatu, ka Inčukalna novads ir jāapvieno ar kādu citu novadu.

13% cilvēku min, ka, neizvērtējot katra novada iedzīvotāju iespējamos ieguvumus un zaudējumus, reformu nav vēlams īstenot, bet 7% aptaujas dalībnieku uzskata, ka reformas gaitā citu novadu teritorijas ir jāpievieno Inčukalna novadam.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam