AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Konkursa “Novadnieki novadam” pirmajā kārtā nav saņemts neviens pieteikums

2019-06-19

Pašvaldības rīkotā projektu konkursa “Novadnieki novadam” pirmajā kārtā nav saņemts neviens projekta pieteikumus. Projektu vadītāja Margita Līce informēja, ka interese no iedzīvotāju puses ir bijusi, taču noteiktajā termiņā konkursa pirmajai kārtai nav iesniegts neviens projekts.

Konkursa “Novadnieki novadam”  mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Inčukalna novada teritorijā. Konkursa prioritātes ir kultūrvides veidošana, kultūras pasākumu organizēšana un tiem nepieciešamā materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana, kā arī sporta  pasākumu un sacensību organizēšana  un  tiem   nepieciešamā   materiāli   tehniskā aprīkojuma nodrošināšana.

Projektus konkursa otrajai kārtai var iesniegt līdz 2019.gada 19.septembra plkst.16. Konkursā atbalstītie projekti jāīsteno līdz 2019.gada 25.novembrim. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit: > Projektu konkursa “Novadnieki novadam” nolikums

Kopējais projektu īstenošanai pieejamais Inčukalna novada pašvaldības finansējums ir EUR 2500,00. Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir EUR 500,00.

Dome apstiprinājusi projektu konkursa “Novadnieki novadam” 2019.gada projektu pieteikumu un realizēto projektu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja Ludmila Vorobjova, komisijas locekle Jana Bunkus, komisijas loceklis Jānis Liepiņš, komisijas locekle Margita Līce, komisijas locekle Anita Aļļēna un komisijas sekretāre Guna Drinka- Briede.

Inčukalna novada pašvaldība

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam