AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Līdz 30.septembrim var pieteikties pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei bērniem no daudzbērnu ģimenēm Līdz 9.oktobrim aicinām pieteikt pretendentus titula "Goda novadnieks" piešķiršanai No 23.septembra līdz 6.oktobrim notiks starptautiskas militārās mācības

attēls

Situācijas skaidrojums par ģimenes ārsta praksi Vangažos

2019-07-12

Ņemot vērā pēdējā laikā Inčukalna novada iedzīvotāju vidū aktuālo diskusiju par ģimenes ārsta praksi Vangažos, pašvaldības vēlas sniegt savu skaidrojumu.

Vēlamies vērst jūsu uzmanību, ka sociālajos tīklos, īpaši Facebook, par šo tēmu tiek izplatīta apzināta nepatiesība un melīgi fakti, par ko pašvaldība nav tiesīga ne lemt, ne tos ietekmēt. Turklāt pašvaldībai nav saistību vai noslēgtu līgumu par dzīvojamās platības nomu ar dr. J.Šati. Diemžēl mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuri neapzinās šādas sagrozītas informācijas izplatīšanas iespējamās sekas. Lai rastu atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem par šo situāciju, uz interviju aicinājām Vangažu pilsētas ģimenes ārsti Ināru Laizāni.

– Sakiet, lūdzu, kāda ir kārtība par ģimenes ārsta prakses darbību konkrētā pilsētā vai novadā?
– Līgumu ar ģimenes ārstu slēdz Nacionālais Veselības Dienests (turpmāk – NVD). NVD maksā ārsta praksei finanšu līdzekļus saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Ja ārsts kāda iemesla dēļ neievēro līguma noteikumus, NVD var lauzt līgumu ar ģimenes ārstu. Lai ārsts varētu strādāt savā darbā, viņam ik pēc pieciem gadiem ir jāveic resertifikācija. Ja kādu iemeslu dēļ ārsts to nav izdarījis, NVD ir tiesīgs lauzt līgumu ar pašreizējo ģimenes ārstu. Diemžēl tieši šādā situācijā ir nokļuvis mans kolēģis Jānis Šate. No aprīļa NVD ir lauzis līgumu ar viņu.

– Kā notiek jaunas ģimenes ārsta prakses atvēršana konkrētajā apdzīvotajā vietā?
– NVD, laužot līgumu ar dr. J. Šati, sniedza informāciju, ka ir atbrīvojusies prakses vieta un uz to var pieteikties jebkurš ģimenes ārsts. Ir ģimenes ārstu gaidīšanas rinda, kurā ārsti piesakās rindā uz teritoriju atbilstoši viņu vēlmei strādāt tajā. Gaidīšanas rindā darbam Inčukalna novadā ir astoņi ārsti, kuri visi pašreiz atteicās no darba šajā praksē, un jūnija beigās uz prakses vietu Vangažos pieteicās dr. Nadežda Sergejeva.

– Vairāki iedzīvotāji jautā: vai cits ģimenes ārsts drīkst pieņemt cita ārsta pacientus?
– Slēdzot līgumus ar NVD, katrs ģimenes ārsts paraksta vienošanos, kas viņu aizvietos prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība u.c.). Kolēģu aizvietošanu NVD neapmaksā, tādēļ katrs pats vienojas ar otru ārstu, kā notiks aizvietošana. Tā kā Vangažos ir divi ģimenes ārsti – es un dr. J. Šate –, tad mēs savstarpēji varam aizvietot viens otru.
Atsevišķos gadījumos NVD reģistrē darbu beiguša ārsta pacientus citam ģimenes ārstam, bet mūsu gadījumā tas nebija racionāli un pareizi, jo dr. Laizānei šobrīd ir liela prakse ar 3100 pacientiem, kurus kvalitatīvi apkalpot ir iespējams, tikai iesaistot darbā trīs ārsta palīgus un divas medicīnas māsas, kā tas ir pašreiz. Praksē arī strādā ārsts-rezidents, kurš 2020. gada martā būs pilntiesīgs ģimenes ārsts.

– Sociālajos medijos ir izskanējuši pārmetumi, ka Inčukalna novada dome ir atlaidusi ģimenes ārstu no darba. Kā Jūs to komentētu?
– Dome nevar ne pieņemt, ne atlaist no darba ģimenes ārstu, kuram ir līgumattiecības ar NVD. Domes funkcija ir nodrošināt ģimenes ārstu ar telpām prakses izveidošanai. Kas attiecas uz dr. J. Šati, tad ārsta diplomu viņam neviens nav atņēmis, un viņš ir tiesīgs strādāt par ārstu, bet bez derīga sertifikāta nevar veikt darbības, ko apmaksā valsts, piemēram, izrakstīt receptes ar atlaidēm, atvērt un noslēgt darbnespējas lapu, rakstīt nosūtījumus uz izmeklējumiem utt. Nevaru nepiebilst: man ir neizsakāmi žēl, ka manam kolēģim ir nācies  saskarties ar prakses līguma laušanu. Dr. J. Šate ir pieredzējis un zinošs ārsts, ar kuru bieži esam apsprieduši neskaidrus medicīniskus gadījumus un darba organizāciju.

– Kas notiek šobrīd ar cilvēkiem, kuriem Vangažos ir nepieciešama vizīte pie ģimenes ārsta?
– Pašreiz I. Laizānes ārsta praksē tiek pieņemti kolēģa pacienti; problēmas sagādā informācijas saņemšana par dr. J.Šates pacientu iepriekšējām saslimšanām un veikto izmeklēšanu, terapiju un vakcināciju, jo pacientu kartītes neatrodas I.Laizānes prakses telpās, bet gan dr. J.Šates bijušās prakses telpās.

– Ko Jūs vēlētos piebilst?
– Izmantojot izdevību, es gribētu novēlēt manam kolēģim dr. J.Šatem labu veselību, izturību, veiksmi, kārtojot resertifikācijas eksāmenu, un pietiekami daudz enerģijas, lai atkal atjaunotu savu ārsta praksi.

Pievienojoties ģimenes ārstes Ināras Laizānes teiktajam, Inčukalna novada domes vārdā izsakām pateicību ģimenes ārstam Jānim Šatem par ieguldīto darbu novada un Vangažu pilsētas iedzīvotāju veselības labā!

Mārtiņš Pozņaks,
Inčukalna novada domes
sabiedrisko attiecību speciālists

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam