AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Kuplā pulkā un labā noskaņojumā pēc renovācijas atklāts Vangažu vidusskolas sporta stadions

Vangažu vidusskolā Zinību diena aizvadīta, atklājot renovēto skolas sporta stadionu. Svinīgajā atklāšanas pasākumā kuplā skaitā piedalījās skolēni, viņu vecāki un vecvecāki, skolotāji, kā arī Vangažu pilsētas iedzīvotāji, Inčukalna novada pašvaldības domes pārstāvji un viesi, kuru vidū bija Inčukalna pamatskolas direktors Kaspars Kiris, Inčukalna sporta kompleksa direktors Antons Geiba, Vangažu vidusskolas bijušais un skolēnu augti novērtētais skolotājs Ēriks Drīliņš, kā arī pārstāvji no Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes.

Vangažu vidusskolas direktore Indra Kalniņa akcentēja, ka šis mācību gads un šī Zinību diena ir savādāka, jo varam būt priecīgi, ka ir iespēja pulcēties skaistā un renovētā skolas sporta stadionā.

"Gribam šo prieka mirkli izbaudīt visi kopā, lai justu kopīgo prieku un kopīgo apziņu, ka var ne tikai priecāties, bet arī būt atbildīgi par to, kas mums šodien tiek dāvināts. Šo dāvanu esam gaidījuši krietni ilgi. Pavasarī, kad bezgala pelēkajā un novecojušajā laukumā tika sākti remontdarbi, es vēroju kā skolēni un pedagogi no trešā stāva gaiteņiem fiksēja šīs pārmaiņas, kādas redzam šodien. Varam priecāties par to, ka SIA "Guliver Construction" šos remontdarbus ir veikuši laikā,” sacīja Vangažu vidusskolas direktore.

Renovētais sporta stadions tika atklāts ar simbolisku lentes pārgriešanu, griešanā aicinot piedalīties Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko, Vangažu pilsētas pārvaldes vadītāju Juri Jakubovski un Vangažu vidusskolas direktori Indru Kalniņu.

Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, sveicot klātesošos Zinību dienā, novēlēja skaistu ne tikai šo dienu, bet arī, lai viss jaunais mācību gads būtu saulains un skaists kā šodiena. Bez tam tika vēlēts, lai ikviens labi justos atjaunotajā skolas sporta stadionā. "Gribētu novēlēt pedagogiem, lai skolēni būtu zināt griboši. Skolotājiem vēlu, lai nepazūd interese apgūt un papildināt savas zināšanas, lai spētu atbildēt uz visiem skolēnu uzdotajiem jautājumiem, bet skolas vadībai novēlu stiprus nervus, pacietību un labu veselību, jo šodien izglītības jomā mūsu valstī notiek daudz kas interesants. Bet mums galvenais ir, lai skola tiktu saglabāta un audzēkņi apgūtu zināšanas, un būtu sagatavoti dzīvei," akcentēja A.Nalivaiko.

"Dāvana skolai no Inčukalna pašvaldības un Vangažu pilsētas pārvaldes puses ir infrastruktūras sakārtošana pilnvērtīgai sporta stundu apgūšanai. Tāpat tā ir iespēja Vangažu pilsētas iedzīvotājiem, draugiem un ciemiņiem saturīgi un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku. Dāvinām sakārtotu un mūsdienu prasībām atbilstošu sporta stadionu, lai varētu sportot un piekopt aktīvu dzīvesveidu. Paldies būvfirmai, kas sāka un pabeidza savlaicīgi darbus, paldies Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājam Jurim Jakubovskim, izpilddirektoram Oskaram Kalniņam, Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Ludmilai Vorobjovai un visiem pārējiem iesaistītajiem cilvēkiem," atklājot renovētos skolas stadionu, vēstīja A.Nalivaiko.

Savukārt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāves pauda pārliecību, ka labiekārtotā sporta laukumā vēlme sportot tikai pieaugs. Skolēniem tika vēlēts izzināt, skolotājiem – būt enerģiskiem un radošiem, bet direktorei ar vadības komandu tika vēlēts ikdienā just gandarījumu par paveikto.

Bijušais skolotājs Ēriks Drīliņš pauda patīkamu pārsteigumu par stadionu, ko skola ir ieguvusi. "Pievienotās vērtības procents šim stadionam ir lielāks nekā Rīgā, Daugavas stadionam. Novēlu visiem skolotājiem, sportotājiem un skolēniem labus panākumus rezultātu sasniegšanā. Vangažos sportotājiem vienmēr bijuši labi rezultāti," bilda bijušais skolotājs. Viņš stāstīja, ka skolas vecā sporta stadiona pirmsākumi meklējami 1959.gadā un tā iniciatori bijuši Anna Bērziņa ar savu vīru. Arī tā laika skolas direktore Ērika Buņķe bijusi liela sporta atbalstītāja. Pats Ē.Drīliņš skolā nostrādājis 25 gadus un pa tiem gadiem sporta stadions uzturēts saviem spēkiem ar lāpstu un grābekļu palīdzību. "Esmu ļoti priecīgs par šo stadionu. Skolēniem vēlu līdz vēlam rudenim sportot stadionā, jo īstie sportisti rodas tur, kur jāpārvar grūtības," vēlēja bijušais sporta skolotājs.

Svinīgā pasākuma laikā pie sporta stadiona tika pacelti Latvijas, Inčukalna novada un Eiropas Savienības karogi, kurus ienesa Vangažu vidusskolas skolēni un absolventi, kuri sevi pierādījuši dažādos sporta novirzienos.

Uzziņai:

Vangažu vidusskolas stadiona labiekārtošanas un lietus ūdens sistēmas pārbūves darbi tika sākti martā. Būvdarbu laikā līdzšinējais morāli un tehniski novecojušais skolas sporta laukums pārtapis par modernu sporta stadionu, kur atvēlēta vieta skriešanai, tāllēkšanai, futbolam. Tāpat stadions ieguvis multifunkcionālu laukumu, ko pēc nepieciešamības varēs pielāgot volejbola vai basketbola laukuma vajadzībām, un ierīkota multifunkcionāla zona āra nodarbībām, kur izveidots augstlēkšanas sektors, lodes grūšanas sektors un āra trenažieri. Futbola laukums veidots no dabīgā zāliena paklājveida seguma, bet skrejceliņiem izmantots mākslīgais gumijotais segums. Izsludinātajā iepirkumā “Vangažu vidusskolas stadiona labiekārtošanas un lietus ūdens sistēmas pārbūve” tika saņemti divu pretendentu piedāvājumi un Iepirkumu komisija par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atzina “Guliver Construction” piedāvājumu. Projekta kopējās izmaksas ir ap 800 000 eiro un visas būvdarbu izmaksas segtas no pašvaldības līdzekļiem.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam