AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

attēls

Inčukalna novada dome izsludina pieteikšanos uz Juridiskās daļas jurista/es amatu

2019-09-06

Inčukalna novada dome izsludina pieteikšanos uz Juridiskās daļas jurista/es amatu

Prasības pretendentiem:

 • Otrā līmeņa profesionāla augstākā izglītība tiesību zinātnē (vēlams maģistra grāds tiesību zinātnē)
 • Pieredze jurista specialitātē vismaz divi gadi;
 • Praktiskā pieredze normatīvo aktu projektu un administratīvo aktu izstrādē;
 • Vēlama pieredze publisko iepirkumu dokumentācijas izstrādē un Iepirkumu komisijas darbā;
 • Pieredze personas interešu pārstāvībai tiesās un citās valsts un pašvaldību institūcijās;
 • Spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
 • Labas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • Labas zināšanas darba izpildei nepieciešamajos normatīvajos aktos;
 • Spēja analizēt un piemērot spēkā esošos normatīvos aktus;
 • Prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, u.c.).

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumus, administratīvos aktus, normatīvos aktus u.c. dokumentus), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas darbinieku un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus, tajā skaitā, bet ne tikai par jautājumiem, kas saistīti ar:
 • Finanšu komitejas kompetencē ietilpstošiem jautājumiem;
 • Komunālo jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošiem jautājumiem;
 • Valsts amatpersonas statusa un interešu konflikta novēršanu;
 • Pārstāvēt Inčukalna novada pašvaldību tiesvedības procesos, sagatavot tiesvedības dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai sagatavot prasības pieteikumus, tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus, paskaidrojumus un iebildumus, pilnvaras un citus dokumentus iesniegšanai tiesu instancēs;
 • Sagatavot dokumentus publisko iepirkumu vajadzībām atbilstoši publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt un pilnveidot pašvaldības tiesvedības uzskaiti un kontrolēt kompetencē esošo tiesas nolēmumu izpildi;
 • Sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem;
 • Sniegt juridiskas konsultācijas Inčukalna novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem, vadībai, deputātiem, kā arī kompetences ietvaros ar pašvaldības funkciju izpildi saistītos jautājumos-iedzīvotājiem;
 • Sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai komiteju un domes sēdēs un izskatīt nozares speciālistu sagatavotos lēmuma projektus;
 • Piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu un domes sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam.


Darba vieta: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141

Darba laiks: normālais darba laiks (40 stundas nedēļā)

Darba alga: bruto EUR 1287,- mēnesī

Piedāvājam:

 • atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena gada nostrādāšanas;
 • koplīgumā noteiktās garantijas pēc viena gada nostrādāšanas.

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: dome@incukalns.lv ar norādi „Jurists” vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna nov.) līdz 2019. gada 6.septembrim.

Tālrunis uzziņām 67977278. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam