AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Iedzīvotāju aptaujas laikā būs atvērts Sociālā dienesta dienas centrs "Gauja"

2019-09-10

Lai noskaidrotu Inčukalna novada iedzīvotāju viedokli par šobrīd piedāvāto novadu apvienošanu, tiek organizēta Inčukalna novada iedzīvotāja aptauja, kas notiks no 10.septembra līdz 12.septembrim.

No 10.septembra līdz 12.septembrim būs atvērtas Inčukalna novada Sociālā dienesta dienas centra "Gauja" telpas, Centra ielā 6, Gaujā, kur iedzīvotāji klātienē varēs aizpildīt aptaujas anketas.

Sociālā dienesta dienas centrs "Gauja" būs atvērts:

  • 10.septembrī un 11.septembrī no plkst.8.00 līdz plkst.17.00.
  • 12.septembrī no plkst.8.00 līdz 18.00.

Iedzīvotājiem no Gaujas, Kārļzemniekiem un Egļupes uz sapulci Inčukalna Tautas namā 11.septembrī, kurā informēs par administratīvi teritoriālās reformas būtību un iedzīvotāju aptaujas norisi, būs iepsēja nokļūt ar autobusu.

Autobusa maršruts:

  • plkst.18.15 Gauja (pie ūdenstorņa) - plkst.18.25 Kārļzemnieki - plkst.19.00 Inčukalna Tautas nams.
  • plkst.18.30 Egļupe - plkst.19.00 Inčukalna Tautas nams.

Pēc sapulces iedzīvotāji ar autobusu tiks nogādāti atpakaļ.

Inčukalna novada iedzīvotāju sapulce, kurā informēs iedzīvotājus par administratīvi teritoriālās reformas būtību un iedzīvotāju aptaujas norisi, kā arī diskutēs par novadu apvienošanas ieguvumiem un zaudējumiem, notiks:

  • 2019.gada 10.septembrī plkst.19.00 Vangažu kultūras namā (Gaujas ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā)
  • 2019.gada 11.septembrī plkst.19.00 Inčukalna Tautas namā (Atmodas ielā 1A, Inčukalnā, Inčukalna novadā)

Savukārt aptaujas mērķis ir noskaidrot Inčukalna novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Inčukalna novada apvienošanu ar citu novadu administratīvajām teritorijām.

Aptaujā varēs piedalīties visi Inčukalna  novada iedzīvotāji (sākot no 16 gadu vecuma), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Inčukalna novadā vai kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, ka arī Inčukalna novada uzņēmumu darbinieki un īpašnieki.

Aptauja notiks no 2019. gada 10. septembra līdz 12. septembrim, klātienē aizpildot aptaujas anketu Inčukalna novada domes telpās Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Vangažu pilsētas pārvaldes telpās, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novada domes darba laikā, Inčukalna novada Sociālā dienesta dienas centra  "Gauja" telpās, Centra ielā 6, Gaujā vai Inčukalna novada iedzīvotāju sapulces vietās un laikos.

Personas, kuras vēlas piedalīties aptaujā, bet veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties aptaujas norises vietās, varēs pieteikt mājvizīti Inčukalna novada domes un Vangažu pilsētas pārvaldes telpās, kā arī pa tālruni 67995650, 65505888 un 25629232. Pieteikumus pašvaldība pieņems līdz š.g. 11. septembrim plkst.17.00. Pie pieteiktajām personām laika posmā no 2019. gada 11. līdz 12. septembrim ieradīsies aptaujas organizēšanas komisijas pārstāvis.

Katrai mājsaimniecībai ir nosūtīta viena aptaujas anketa, kas aizpildāma, norādot vārdu, uzvārdu un izvēlētos atbildes variantus. Parējas personas laipni aicināti piedalīties aptaujā klātienē vai elektroniski.

No 2019.gada 22.augusta līdz 12.septembrim viedokli var izteikt arī elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aptaujas lapu nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi aptauja@incukalns.lv vai aptaujas anketu iesniedzot Inčukalna novada pašvaldībai, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam