AKTUĀLI

Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Inčukalna novada iedzīvotāju sapulcēs izskan vēlme nesašķelt esošo novadu

Inčukalna novadā aizvadītas divas iedzīvotāju sapulces, kas bija veltītas administratīvi teritoriālās reformas tēmas apspriešanai. Kopumā divās dienās uz sapulci Vangažu Kultūras namā un Inčukalna Tautas namā bija pulcējušies vairāk nekā 160 cilvēku, kuri iesaistījās diskusijās un uzdeva sev interesējošos jautājumus. Īpaši spraiga diskusija starp iedzīvotājiem izvērtās sapulcē Inčukalna Tautas namā.

Sapulcēs tika diskutēts par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānoto administratīvi teritoriālo reformu, tās mērķi, ieguvumiem un zaudējumiem. Tika runāts par pēdējo desmit gadu laikā paveikto Inčukalna novadā, piesaistot Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansējumu, uzlabojot infrastruktūru novadā, veicot pašvaldības pamatfunkcijas, attīstot un pilnveidojot kultūras, izglītības un sporta iestāžu sniegtos pakalpojumus utt.

Iedzīvotāju vidū netrūka viedokļu dažādība - bija iedzīvotāji, kuri vēlas apvienoties novadiem virzienā uz Vidzemi, citi virzienā uz Rīgu, bet kopumā valdīja viedoklis par vienota novada nešķelšanu un palikšanu kā patstāvīgam novadam. Protams, Inčukalna novada iedzīvotāju vairākuma viedoklis būs zināms pēc iedzīvotāju aptaujas noslēguma un visu balsu saskaitīšanas.

Iedzīvotāju sapulcēs klātesošajiem bija iespēja uzdot jautājumus par administratīvi teritoriālo reformu Inčukalna novada pašvaldības priekšsēdētājam Aivaram Nalivaiko, Mālpils novada domes deputātam un Eiropas Savienības Reģionu komitejas Latvijas delegācijas mandāta turētājam Aleksandram Lielmežam un Latvijas Pašvaldību savienības vecākajam padomniekam, Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes asociētajam profesoram, Eiropas Padomes ekspertam pašvaldību lietās Mārim Pūķim.

Atgādinām, ka šodien vēl līdz pl.18.00 savu viedokli par novadu reformu iespējams paust, aizpildot aptaujas anketu. Aptaujas anketu var aizpildīt Inčukalna novada domes telpās Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Vangažu pilsētas pārvaldes telpās, Meža ielā 1, Vangažos, un Inčukalna novada Sociālā dienesta dienas centra "Gauja" telpās, Centra ielā 6, Gaujā.

Plašāka informācija pieejama:https://www.incukalns.lv/public/lat/iedzivotaju_aptauja/

Pēc iedzīvotāju lūguma Aleksandra Lielmeža prezentācijas būs pieejams elektroniski Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā: https://www.incukalns.lv/public/lat/iedzivotaju_aptauja/

Savukārt ar aptaujas anketu rezultātiem varēs iepazīties nākamajā novada avīzes “Novada Vēstis” numurā pēc visu aptaujas balsu saskaitīšanas, kā arī Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā: https://www.incukalns.lv/public/lat/iedzivotaju_aptauja/.

Paldies visiem par aktivitāti un dalību!

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam