AKTUĀLI

Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Inčukalna novada dome apstiprina iedzīvotāju aptaujas rezultātus

2019-09-27

23.septembrī Inčukalna novada domes ārkārtas sēdē, deviņu deputātu sastāvā, tika apstiprināti mēneša sākumā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Aptaujas mērķis bija noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par Inčukalna novada nedalīšanu divās daļās un to pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.

Inčukalna novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 82% jeb 373 aptaujas dalībnieki no kopskaitā 456 aptaujas dalībniekiem, ir pret Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pašlaik piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu (ATR) kā tādu. Iedzīvotāji atbalsta nedalītu Inčukalna novadu un vēlas Inčukalna novadu saglabāt kā patstāvīgu teritoriālo vienību.

Kā liecina aptaujas rezultāti, iedzīvotāji, vienota Inčukalna novada ietvaros, sadarbības iespējas ar citām kaimiņu pašvaldībām vērtē sekojoši: 47% ar Siguldas novadu, 13% - Garkalnes novadu, 8% - Ādažu novadu, 4% - Krimuldas novadu, bet 2% ar Sējas novadu vai Ropažu novadu.

Iedzīvotāju aptaujā kopumā piedalījās 475 dalībnieki, kas ir 28% no Inčukalna novada iedzīvotāju skaita, kuri ir piedalījušies Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019.gada 25.maijā. No aptaujā saņemtajiem 475 viedokļiem 19 viedokļi atzīti par nederīgiem (proti, aptaujas lapā nav veiktas atzīmes par vienu no piedāvātajām atbildēm vai aptaujas dalībnieka griba nav saprotama, tas ir, ir atzīmēta gan atbilde “Jā”, gan atbilde “Nē”).

Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko akcentē: “Neraugoties uz Inčukalna novada sociālekonomiskajiem rādītājiem un spēju pēdējo 10 gadu laikā īstenot uz attīstību un izaugsmi vērstu budžetu, VARAM izstrādātā ATR paredz Inčukalna pagastu, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novadus apvienot un par administratīvo un attīstības centru noteikt Siguldu, bet Vangažu pilsētu, Garkalnes, Ropažu, Stopiņu novadus apvienot un par administratīvo un attīstības centru noteikt Ulbroku. Vēlos uzsvērt, ka šobrīd ATR tiek plānota, neizvērtējot Inčukalna novada iedzīvotāju iespējamos ieguvumus vai zaudējumus. Turklāt vēlos uzsvērt, ka līdz šim brīdim VARAM nav organizējusi nekāda veida diskusijas vai konsultācijas ar domes deputātiem vai iedzīvotājiem par jaunizveidoto Ulbrokas novadu, kas apvienotu Vangažu pilsētu, Garkalnes, Ropažu, Stopiņu novadus.”

Informācija par Inčukalna novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem tiks nosūtīta Latvijas Republikas Saeimas frakcijām, Ministru prezidentam, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai to izskatīšanai un izvērtēšanai, administratīvi teritoriālā iedalījuma gala piedāvājuma veidošanai.

Jau vēstīts, ka pirms iedzīvotāju aptaujas Inčukalna novadā tika aizvadītas divas iedzīvotāju sapulces, kas bija veltītas ATR tēmas apspriešanai. Kopumā divās dienās uz sapulci Vangažu Kultūras namā un Inčukalna Tautas namā bija pulcējušies vairāk nekā 160 cilvēku, kuri iesaistījās diskusijās un uzdeva sev interesējošos jautājumus. Īpaši spraiga diskusija starp iedzīvotājiem izvērtās sapulcē Inčukalna Tautas namā. Uz iedzīvotāju jautājumiem sapulcēs atbildēja A.Nalivaiko, Mālpils novada domes deputāts un Eiropas Savienības Reģionu komitejas Latvijas delegācijas mandāta turētājs Aleksandrs Lielmežs un Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks, Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes asociētais profesors, Eiropas Padomes eksperts pašvaldību lietās Māris Pūķis.

A.Lielmežs pēc dalības iedzīvotāju sapulcēs sacīja: "Iedzīvotājiem ir svarīga sava pašvaldība, taču pašvaldības darbu, protams, vienmēr var uzlabot un tas ir arī jādara. Runājot par piedāvāto teritoriālo reformu, mana analīze rāda, ka šī piedāvātā reforma neatbilst Eiropas attīstīto valstu pamatnostādnēm, kas nosaka, ka vara atrodas pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem," pauda A.Lielmežs. Viņš bilda, ka lēmēji jaunveidotajos novados būs deputāti, kurus iedzīvotāji paši ievēlēs, taču ir grūti atbildēt uz jautājumu, vai deputātu pārstāvniecība tajos būs pietiekoša, lai varētu aizstāvēt bijušās administratīvās teritorijas vajadzības, intereses.

Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam