AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Rakari" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā

2019-11-28

Inčukalna novada dome 2019.gada 20.novembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.18, 16.§) "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu".

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemes vienības sadalīšanu savrupmāju apbūvei, veidot vienotu ielu/piebraucamo ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklu detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojuma ierosinātājs ir nekustamā īpašuma "Rakari" (kadastra Nr. 8064 001 0004) īpašnieks. Detālplānojuma teritorijā ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8064 001 0004 un 8064 001 0130.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Inčukalna novada domes teritorijas plānotāja. Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV - 2141, vai sazinoties ar izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju (tālrunis 62007232), kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam