AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus pārceļ uz 2021.gadu

attēls

20.janvārī Vangažos notiks publiskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojumu Priežu ielā 6

2020-01-20

Vangažos, Vangažu pilsētas pārvaldes Ceremoniju zālē, Meža ielā 1, 2020.gada 20.janvārī pl.17.30 notiks publiskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojumu Priežu ielā 6, Vangažos, Inčukalna novadā.

Lokālplānojums izstrādāts, lai pamatotu novada teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma - Daudzstāvu dzīvojamā teritorija maiņu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju, lai zemes vienībā varētu realizēt būvniecības ieceri – rindu māju, dvīņu māju un savrupmāju būvniecību.

Lokālplānojuma izstrādes robeža atbilst zemes vienības Priežu ielā 6, Vangaži, Inčukalna novads, (kadastra apzīmējums 80170030621), robežām. Zemes vienības platība 1,7658 ha.

Ar lokālplānojumu nekustamā īpašuma Priežu iela 6, Vangaži, Inčukalna novads, paskaidrojuma rakstu, apbūves noteikumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv (https://www.incukalns.lv/upload/File/Nenosaukts%20pielikums%2000005.pdf), un ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Inčukalna novada Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža ielā 1, Vangažos.

Lēmums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Priežu ielā 6, Vangaži, Inčukalna novads, grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tika pieņemts 2019.gada 18.decembra domes sēdē.

Kontaktinformācija: Inčukalna novada pašvaldība, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141, vai elektroniski, sūtot uz e pasta adresi: dome@incukalns.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Inčukalna novada Būvvaldē: Vangažos trešdienās no plkst.8.00 – 12.00 un Inčukalnā pirmdienās no plkst. 13.00-19.00, un ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00

  • Informāciju sagatavoja:Inčukalna novada domes, Teritorijas plānotāja Maija Bērziņa
  • Informācijas publikācijas datums: 30.12.2019.

Informējam, ka pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Inčukalna novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv un pašvaldības kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter un Instagram. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Inčukalna novada pašvaldība, juridiskā adrese Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141, veic personas datu apstrādi informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai.​

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam