AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 7.februārim. No 30.decembra līdz 4.janvārim un no 8.janvāra līdz 10.janvārim no pl.22.00 līdz 5.00 jāatrodas savā dzīvesvietā. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Rīgas un Pierīgas mēri vērsīsies pie valdības, aicinot atbalstīt un līdzdarboties vienotas sabiedriskā transporta pārvadājumu sistēmas izveidē Rīgas aglomerācijā

Trešdien, 15. janvārī, Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs kopā ar Inčukalna, Ādažu, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Stopiņu un Ropažu pašvaldību vadību pārstāvjiem parakstīja vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un satiksmes ministram Tālim Linkaitim ar aicinājumu organizēt kopēju tikšanos ar Rīgas un Pierīgas pašvaldībām un sākt darbu pie Rīgas metropoles mobilitātes vīzijas un vienotas sabiedriskā transporta sistēmas izveides. Pašvaldības aicina visas iesaistītās puses vienoties par kopīgi veicamajiem darbiem un indikatīvu laika ietvaru vienotas sabiedrisko pārvadājumu sistēmas izveidei Rīgas metropoles areālā.

Pašvaldības vēstulē valdībai norāda, ka patlaban pasažieru pārvaldījumu modelis ir organizēts neefektīvi, veicinot privāto automašīnu dominanci uz autoceļiem un Rīgā, kas veido sastrēgumus, kā arī netiek pienācīgi izmantots a/s „Pasažieru vilciena” potenciāls un dažādu transporta veidu savienojamība. Tāpat problēmas rada tarifu dažādība un vienotās biļetes neesamība. Rīgas un Pierīgas pašvaldību vadītāji vērsa uzmanība uz to, ka ir vāji attīstīti pārsēšanās punkti ārpus Rīgas pilsētas un galveno satiksmes mezglu apkārtnē.

„Šāds reāls galvaspilsētas un Pierīgas pašvaldību sadarbības formāts kādu esam izveidojuši, mums ir pirmo reizi. Mēs visi esam noskaņoti uz darbu, nevis uz politiku un kā absolūti pirmā prioritāte, kas ir svarīga pilnīgi visām mūsu pašvaldībām, ir iezīmējusies mobilitāte un satiksme,” uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko pauda, ka parakstītā memoranda iezīmē tālāko Rīgas un Pierīgas pašvaldību sadarbību vienota sabiedriskā transporta tīkla organizēšanā Rīgā un Pierīgas teritorijā. “Protams, vēl ir darbs speciālistiem, lai izdomātu, kā to realizēt. Nākotnē skatāmies vienota sabiedriskā transporta biļešu un “park&ride” sistēmas ieviešanas virzienā. Uz šādu sadarbību esam gājuši ilgu laiku un patlaban esam panākuši vienošanos. Tagad mērķis ir, pieaicinot speciālistus, visiem kopā darboties, lai šī mūsu iecere nestu augļus un cilvēkiem būtu iespēja izmantot vienotu sabiedrisko transportu. No Inčukalna novada vairāk nekā 50% ikdienā brauc uz Rīgu, lai dotos uz darbu vai risinātu savus jautājumus, tādejādi vienota sabiedriskā transporta sistēmas izveidošana ietekmē arī mūsu novada iedzīvotājus. Tas cilvēkiem būtu ērtāk un arī ekonomiskāk. Šādā veidā tiktu risināts arī jautājums par gaisa piesārņojumu, jo cilvēki tiktu motivēti vairāk izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus,” atzina A.Nalivaiko.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks norādīja, ka Rīgas aglomerācija aptver divas trešdaļas Latvijas ekonomikas, un Rīgā katru dienu iebrauc un izbrauc 40 % iedzīvotāju. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kā nākotnē tiks organizēts ceļu tīkls un sabiedriskais transports. „Tikai kopā varam panākt efektīvus risinājumus, jo katram darbojoties atsevišķi, tiks nelietderīgi tērēti resursi. Tagad sāksies regulārs darbs, lai izveidotu labāku transporta sistēmu. Šī ir iespēja visiem sadarboties un strādāt kopīgu mērķu labā,” informēja M. Sprindžuks.

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa skaidroja, ka patlaban pašvaldībām ir liegta iespēja piedalīties kopējā transporta politikas plānošanā un tās plāno tikai savās teritorijās. „Pareizi būtu darboties vienoti – ar vienotu biļeti, vienotiem maršrutiem. Bet tam nepieciešams plānot un veikt grozījumus likumdošanā. Ir jādomā arī par mobilitāti kā tādu, par jaunajiem, mazajiem transporta veidiem un nepieciešamo infrastruktūru” pauda D. Mieriņa.

Pēc vēstules parakstīšanas Pierīgas pašvaldību pārstāvji tikās ar valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāju Kristianu Godiņu, pārrunājot iespējamos sadarbības jautājumus gan plānošanas jomā, gan tehniskos jautājumos. Tāpat tika pārrunātas iespējas struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanā.

Inčukalna novada pašvaldība

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam