AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 7.augustā pl.19.00 Inčukalna Aleksandra parka estrādē notiks dzejnieka un komponista Guntara Rača autorkoncerts "Tikšanās dzejā un mūzikā". Pievērs uzmanību! Inčukalna novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar “Clean R”!

attēls

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada daļas vadībai izraudzīts pieredzējušais policijas darbinieks Māris Jurēvičs

2020-01-24

Par Reģionālās pašvaldības policijas (RPP) Inčukalna novada daļas vadītāju kļuvis pieredzes bagāts un atzinīgi novērtēts pašvaldības policijas darbinieks – Māris Jurēvičs. Rīgas pašvaldības policijā viņš strādājis no 1999. gada un šajā laikā sevi pierādījis kā priekšzīmīgu policistu, nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību Rīgā. Par to liecina arī atzinības un pateicības, kas viņam izteiktas. Vieni no nozīmīgākajiem apbalvojumiem, ko M. Jurēvičs ieguvis, ir Rīgas pašvaldības policijas nozīme "Par centību" 2017. gadā, Rīgas pašvaldības policijas nozīme "Par ieguldījumu Rīgas pašvaldības policijas attīstībā" 2014. gadā, kā arī 2013. gadā saņemtā Rīgas domes goda zīme "Gada policists", 2008. gadā raidījuma "Degpunktā" svinīgajā ceremonijā ticis godināts kā "Gada varonis 2008", saņēmis arī Rīgas pašvaldības policijas nozīmi "Par drosmi".

Iepazīstiniet ar sevi un pastāstiet, kā nonācāt līdz RPP Inčukalna novada daļas vadīšanai.

Esmu rīdzinieks un pašvaldības policijā strādāju no 1999. gada. Lielākoties esmu pildījis patruļpolicista pienākumus, un kopā ar pārinieku vairākus gadus veicām  patruļas pilsētā, taču kādu laiku esmu strādājis arī vadībā. Pēdējos piecus gadus strādāju par taktikas instruktoru, apmācot jaunos un esošos policijas darbiniekus. Šobrīd esmu pieņēmis jaunu izaicinājumu – vadīt RPP Inčukalna novada nodaļu.

Jūsu līdzšinējais darbs novērtēts arī ar apbalvojumiem un atzinības rakstiem – esat saņēmis Rīgas domes Atzinības rakstu, esat atzīts par „Mana rajona labāko pašvaldības policijas darbinieku”, esat arī saņēmis pateicību no uzņēmuma par viņu darbinieces glābšanu. Ko Jums nozīmē šāda uzmanības saņemšana?

Protams, ir patīkami sajust un apzināties, ka tiec novērtēts. Policijas ikdienas darbs ir palīdzēt sabiedrībai, taču ir liels prieks, ka ieguldītais darbs un sniegtā palīdzība tiek pamanīta un novērtēta.

Kas Jums sagādā gandarījumu, strādājot pašvaldības policijā?

Vislielākais gandarījums ir tad, ja varu palīdzēt cilvēkiem rast risinājumu krīzes situācijās. Tāpat priecē, ja pēc policijas iesaistīšanās tiek sakopta apkārtne, kas iepriekš ilgstoši bijusi nesakārtota, vai arī izdodas pieķert personas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā. Gandarījuma sajūtu dot tas, ja redzi sava ieguldītā darba rezultātu.

Kāds ir Jūsu pirmais priekšstats par Inčukalna novadu?

Jaunos amata pienākumus sāku pildīt tikai gada nogalē, kad nācās sagatavot dažādas atskaites par iepriekšējā periodā paveiktajiem uzdevumiem, taču pamazām esmu sācis iepazīt arī novadu. Kopumā man ir radies labs priekšstats. Pagaidām lielas problēmsituācijas novadā nesaskatu, tas varētu liecināt par to, ka policijas darbinieki līdz šim ir strādājuši ļoti labi un apzinīgi.

Vai esat apzinājis prioritātes un galvenos mērķus, kurus vēlaties īstenot?

Sākumā vēlos visu rūpīgi iepazīt, un tikai tad varēs spriest, kādi uzlabojumi nepieciešami. Noteikti lielāku uzmanību pievērsīsim teritorijas sakoptībai, kā arī centīsimies pieķert tos, kuri piesārņo apkārtējo vidi. Tāpat pastiprināti patrulēsim pie izglītības iestādēm un bērnudārziem, jo bērni ir mūsu nākotne un viņu drošība ir galvenais. Arī šeit, novadā, ir autovadītāji, kuri ir bezatbildīgi un pie transportlīdzekļa stūres sēžas apreibinošu vielu iespaidā. Rezumējot varu teikt, ka turpināsim rūpēties par sabiedrisko kārtību, kā arī īstenosim informatīvus pasākumus, informējot sabiedrību par aktuālajām izmaiņām likumdošanā un saistošajos noteikumos. Veiksim preventīvos pasākumus, savlaicīgi informējot un atgādinot. Mūsu galvenais mērķis ir apzināt problemātiskās vietas un jautājumus, kur ilglaicīgi nav izdevies panākt risinājumu.

Ar kādiem jautājumiem Inčukalna novada iedzīvotāji visbiežāk vēršas pēc palīdzības pie RPP?

Patlaban man ir grūti salīdzināt, kādas ir galvenās tendences, jo Rīgā cilvēki pie pašvaldības policijas vēršas jebkādās situācijās, pat tādās, kurās policijas iesaistīšanās nav nepieciešama. Šeit izskatās, ka iedzīvotāji vairāk komunicē savā starpā un ir spējīgi patstāvīgi savstarpēji vienoties vai izlīgt par sīkiem, ikdienišķiem un sadzīviskiem jautājumiem, neiesaistot policijas darbiniekus.

Vai vajadzību gadījumā iedzīvotāji varēs arī ar Jums tikties, sazināties?

Protams. Apmeklētāju pieņemšanas laiki paliks nemainīgi – Vangažos pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un Inčukalnā trešdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00. Tāpat iedzīvotāji aicināti sniegt informāciju, izteikt priekšlikumus un iebildumus.

Ko Jūs novēlētu Inčukalna novada iedzīvotājiem?

Turpināt rūpēties par apkārtējo vidi, jo patlaban ir priekšstats, ka novads ir sakopts. Tāpat novēlu rēķināties citam ar citu, jo neesam kā Mazais Princis – viens uz pasaules –, ir jārespektē arī citu viedoklis un vajadzības.

Aila Ādamsone,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam