AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Pievērs uzmanību! Inčukalna novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar “Clean R”! Daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei. No 24.augusta līdz 25.septembrim var pieteikt pretendentus titulam "Goda novadnieks" 18.septembrī Vangažu Kultūras namā notiks Vangažu pilsētas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts

attēls

Šogad novadā paredzēts īstenot sen plānotus un novadam nepieciešamus projektus

2020-01-24

Vēlos vēlreiz apsveikt visus Inčukalna novada iedzīvotājus ar jauno gadu! Pagājušā gada nogale tika aizvadīta saspringtā darba procesā, esam apkopojuši 2019.gadā paveikto un izvērtējuši rezultātus, decembrī ir pieņemts jaunais pašvaldības budžets, par kuru plašāk varat lasīt 2020.gada janvāra "Novada Vēstis" numurā.

Ir pienācis laiks realizēt plānotos projektus, kuri jau sen ir bijuši nepieciešami mūsu novadam, tomēr līdz šim dažādu iemeslu dēļ nav īstenoti, minēšu galvenos no tiem. Šobrīd strādājam pie skiču projekta izstrādes labiekārtošanas darbiem Atmodas ielā (visā ielas garumā) un laukumam pie Inčukalna stacijas, šis projekts paredz jaunu autostāvvietu un velosipēdu stāvvietu izveidošanu. Plānojam no februāra uzsākt darbu jau pie tehniskā projekta izstrādes. Drīzumā tiks uzsākts darbs, lai rekonstruētu Cīruļu ielas segumu un izbūvētu gājēju ietvi, šie darbi ir jāpaveic gada pirmajā pusē. Plānupes ielā 640 m garumā ir iecerēts nomainīt asfalta seguma virskārtu. Apdzīvotajā vietā Inčukalnā aiz dzelzceļa plānots atjaunot asfalta virskārtu Caunas, Ausmas, Ozolu, Medņu un Pļavas ielā. Savukārt Nākotnes ielā 320 m garumā paredzēts uzklāt asfalta segumu.

Vangažu pilsētā tiltiņam pie sporta stadiona tiks nomainītas drošības margas un gājēju celiņa virskārtas segums. Siguldas ielas ietvei plānots nomainīt esošo segumu, tajā ieklājot bruģi. Paredzēts sakārtot laukumu pie Vangažu Kultūras nama.

Gaujas ciematā šogad ir plānots ierīkot multifunkcionālu sporta laukumu. Savukārt Gaujaslīču ielā iecerēts atjaunot ielas virskārtu vienā ielas posmā. Sadarbībā ar AS "Latvenergo" plānots uzsākt kopīgu projektu, lai Krasta ielā demontētu gaisa vadu līniju un izvietotu jaunus gaismas stabus visā ielas garumā.

Jaunajā budžetā ir paredzēti līdzekļi kosmētiskajiem remontdarbiem novada izglītības iestādēs, bērnudārzos, kā arī Mūzikas un mākslas skolā, Inčukalna Tautas namā, Vangažu Kultūras namā un citur. Vēlamies veikt fasādes remontu Inčukalna novada pašvaldības administratīvajai ēkai Atmodas ielā. Remonts tiks veikts arī kapličai Inčukalna Jaunajos kapos.

Novadā kopumā tiks veikta novada teritorijā esošo bērnu laukumu un skeitparka iekārtu uzlabošana un sagatavošana sezonai, ir paredzēti līdzekļi arī dažu iekārtu papildināšanai. Jāatzīmē arī, ka šogad ir jārealizē pērn iesāktais projekts, kas paredz izveidot sadzīves atkritumu šķirošanas laukumu. Pašvaldības darbu apjoms, 2020. gadam iesākoties, ir pieaudzis, tāpēc mums visiem būs krietni jāstrādā, lai varētu plānotās ieceres īstenot lietderīgi, pareizi un ekonomiski izdevīgi.

Izmantojot iespēju, vēlos informēt, ka jūnijā, pirms Jāņiem, norisināsies Inčukalna novada svētki, kuri pulcēs novadniekus kopīgās izklaidēs, dejās un dziesmās. Jau piekto reizi uz novada svētkiem aicināsim viesus no mūsu sadraudzības pilsētām Igaunijā un Baltkrievijā. Īpaši novada ļaudis vēlos uzrunāt un aicināt ne tikai atbalstīt šo pasākumu Inčukalnā, Vangažos un Gaujā, bet noteikti piedalīties svētku gājienā! Tā ir vienreizīga iespēja parādīt savu uzņēmumu, iestādi, NVO ne tikai darbā, bet iziet plašākā sabiedrībā un parādīt sevi.

Vēlu visiem iedzīvotājiem veiksmi savās ikdienas gaitās un ticu, ka mums visiem kopā izdosies veidot Inčukalna novadu mūsdienīgu, sakoptu un skaistu!

Ar cieņu

Aivars Nalivaiko,

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam