AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus pārceļ uz 2021.gadu

attēls

Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

2020-01-24

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Inčukalnā 2019.gada 18.decembra Nr.17/2019 (protokols Nr.21-12.§.) Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu:

1.Apstiprināt Inčukalna novada domes saistošos noteikumus “Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”(pielikumā).

2.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Inčukalna novada administratīvajā teritorijā esošajā Gaujā.

3.Licencētā makšķerēšana Gaujā tiek organizēta saskaņā ar biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.50008235771,Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto Nolikumu par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā.

4.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Novada Vēstis” un ir spēkā trīs gadus.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs: A.Nalivaiko

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam