AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Informācija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem! Inčukalna novadā līdz 30.jūnijam neaprēķinās soda procentus par nesamaksāto īres maksu Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību.

attēls

Apstiprināts pašvaldības rīkotā projektu konkursa "Novadnieki novadam" nolikums

2020-02-28

Inčukalna novada domes deputāti apstiprinājuši Inčukalna novada pašvaldības rīkotā projektu konkursa "Novadnieki novadam" nolikumu, kas nosaka konkursa "Novadnieki novadam" 2020.gadā izsludināšanas, projektu iesniegšanas, izvērtēšanas, apstiprināšanas, īstenošanas, finansēšanas un uzraudzības kārtību.

Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Inčukalna novada teritorijā.

Konkursa prioritātes ir:

  • kultūrvides veidošana, kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte un popularizēšana, kultūrizglītība, kultūras pasākumu organizēšana un tiem nepieciešamā materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana
  • sporta pasākumu un sacensību organizēšana un tiem nepieciešamā materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana.

Projektu konkurss notiks divās kārtās. Pirmajā projektu konkursa kārtā pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 16.aprīlim pl.16.00. Projektu konkursa otrajā kārtā pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 25.septembrim pl.16.00.

Kopējais projektu īstenošanai pieejamais Inčukalna novada pašvaldības finansējums ir EUR 2500,00, to sadalot uz divām projektu konkursu kārtām, otrajai kārtai nodrošinot pieejamo finansējumu ne mazāku kā EUR 1000,00. Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir EUR 500,00.

Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var ieguldīt personīgos finanšu līdzekļus, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Konkursā apstiprinātie projekti jāīsteno laikā no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 27.novembrim.

Projekta pieteikumu var iesniegt biedrības, nodibinājumi, citas juridiskās personas (izņemot pašvaldības iestādes un struktūrvienības), fiziskās personas, kas reģistrējušas Valsts ieņēmumu dienestā savu saimniecisko darbību.

Projekta iesniedzēji paši izstrādā projekta pieteikumus un īsteno projektus. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu katrā konkursa prioritātē. Viena projekta iesniedzēja dažādu projekta pieteikumu aktivitātēm jābūt savstarpēji atšķirīgām.

Dome apstiprinājusi arī projektu konkursa "Novadnieki novadam" 2020.gada projektu pieteikumu un realizēto projektu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja Ludmila Vorobjova, komisijas locekle Jana Bunkus, komisijas loceklis Jānis Liepiņš, komisijas locekle Margita Līce, komisijas locekle Anita Aļļēna un komisijas sekretāre Guna Drinka- Briede.

Konkursa nolikums tiek publicēts un konkurss tiek izsludināts Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Novada Vēstis", kas pie lasītājiem nonāks 2020.gada 20.martā. Konkursa nolikums ar pielikumiem, tai skaitā pieteikuma veidlapa, pēc publicēšanas informatīvajā izdevumā "Novada Vēstis", tiks ievietots Inčukalna novada pašvaldības portālā www.incukalns.lv (sadaļā Attīstība - Projekti).

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību daļa

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam